Miesięczne archiwum: Lipiec 2007

kobiety?

Nie mam ju?? si??y wys??uchiwa? jaki to ja jestem z??y i okrutny. Nie mam ochoty na to ci?g??e wypominanie moich b???d??w. Protestuje. Przeciw wykorzystywaniu m???czyzn przez kobiety. Przeciw psychicznej przemocy. Wobec terroryzmu uczuciami.

Bo co mi po tym, ??e jak wierny pies jestem na ka??de zawo??anie. A w zamian dostaje kilogram ??wie??o wymy??lonych wyrzut??w. Z jakiej paki? Jeszcze jak chc? zachowa? to wszystko i wychodz? aby roz??adowa? napi?cie, by potem wyja??ni? spraw? w terminie p????niejszym. To mam kolejne informacje o tym jaki to ja cham i prostak jestem.

Jak mnie co?? boli to jestem maminsynek i hipochondry. A jak kobiet? cokolwiek boli, to j? na r?kach trzeba nosi?. Z jakiej racji? ??e niby p??e? s??absza? Niech sobie z Agat? Wr??bel pogada. Zacytuje South Park:

„… z reszt? jak mo??na ufa? czemu??, co krwawi przez ca??y tydzie?? i nie umiera?”

Wszystko to, przez jedn? blisk? mi osob?, kt??ra jutro zostawiaj?c mnie na tydzie?? napsu??a mi krwi na 2 miesi?ce. Zacz???a mi wypomina? moj? jutrzejsz? rozmow? kwalifikacyjn?, ??e zamiast j? odprowadzi? to ja pracy szukam. Mo??e to zbyt intymna sfera aby o niej tu pisa?, ale ju?? jestem zm?czony tymi wszystkimi sprawami, kt??re gdzie?? g???boko we mnie zostawi??y negatywny ??lad. Nawarstwi??y si? i nie to, ??e nie mam przyjaci???? ??eby si? wygada?. Tylko jako?? nie wypada pi? w poniedzia??ek. Bo esperal za p???? roku mnie b?dzie czeka?? jak z powodu kobiet b?d? si? upija??.

Dosy? o kobietach. Jutro interview w holicorn na stanowisko programista php. Zobaczymy co oferuj?. Zawsze kolejne wyj??cie na wypadek tego, ??e komputronik nie wypali.

Brat z belgioluxemburga wr??ci??. Przywi??z?? fajne piwa, nurka z playmobili, 340 mb zdj?? i mo??e jeszcze jakie?? ciekawe choroby tropikalne. Fotorelacja na: http://www.mmx3.pl/belgal/

Id? spa?. Jutro kolejny beznadziejnie ci???ki dzie?? z psuj?cym si? ISDN’em roz???czaj?c? si? Neozdrad?. Dobrze, ??e mojego autorstwa serwer na openSuse 10.2 jeszcze ??yje i si? nie wiesza. Jutro w pracy czeka mnie aktualizacja strony. Wsz?dzie nowy adres, no i musze flasha zainstalowa? a mam 170 mb wolnego na c:\ … No i potem obr??bka zdj?? do oferty sprzeda??y. a wszystko to w 5h bo potem zmykam na rozmow?. Pro. Dobranocka

nie b??j sie zmiany na lepsze?

Nowe biuro w firmie. 60 min dojazdu do pracy. Wstawanie o 7 by na 9 dotrze? do pracy. Mokni?cie na 3 przystankach w oczekiwaniu na przesiadk?. Nie wiem czy to a?? taki plus. No i co tu robi??

We wtorek mam dosta? odpowied?? od komputronika co do ich rekrutacji. I tak ??le i tak nie dobrze. Na D?browskiego 13,5 kilometra, a na Wo??czy??sk? 8 km. Tylko ??e na ogrody mo??na dojecha? wyuzdanie ???czon? komunikacj? miejska. A na G??rczyn pieszo. Samochodem? Stanie 30 min w korku na G??ogowskiej albo na D?browskiego walcz?c z depresj? poranka oraz z kierowcami samochod??w, kt??rzy samochodem lecz? pewne kompleksy. Rowerem? Taka odleg??o??? po pozna??skich ulicach doprowadza do wyplucia p??uc i ??lad??w zderzak??w na ??ebrach. To jakie rozwi?zanie? Zrobi? sobie wakacje? Przyda??y by si?. Bo w pierwszy dzie?? po urlopie 12 h w pracy. Rozpl?tuj?c skr?tki pod???czaj?c zawieszaj?c? si? „Neozdrad?”. A co gorsza to poniedzia??ek dopiero nast?pi.  Co do poniedzia??ku planuje naprawi? sw??j rower i wyruszy? w tras? ??ami?c wszelkie przepisy ruchu drogowego.

Mia??o by? dzisiaj formatowanie. Z kolegami przy st???onym roztworze C2H5OH, ale jak sie o 22 ko??czy prace to nawet na to cz??owiek nie ma si??y. Takie uruchom ponownie, tylko nast?pnego dnia cz??owiek ma problemy z bootowaniem si? do nowego dnia pe??nego wra??e??.

Co do eavil twins, to bli??niak „p” rzuci?? jakim?? porytym komentarzem co do ostatniej naszej rozmowy. Jego poczucie humoru zmar??ych budzi i jeszcze raz ka??e im ponownie w cierpieniach umiera?. A drugi znowu pyta?? czy nie mam sk?d trawy za??atwi?. Tacy r????ni a pomimo to bli??niacy. Ka??dego dnia wstaje i id? do pracy z wi?kszym wstr?tem ni?? dnia poprzedniego z niej wychodzi??em. Z??e nastawienie? Negatywne wibracje? Depresja? Impotencja? Nic a nic. Po prostu walka z szaro??ci? dnia codziennego staj? si? coraz trudniejsza. A nawet nie ubarwia mi tego ??ycie prywatne, kt??re jeszcze bardziej gmatwa to co mam. Niech ulica Rumuna pozostanie przekl?ta. Zostawiam tam swoje z??e vibesy(Pewnie za 15 minut wr??c? same).

Zosta??em dzieckiem neozdrady. W firmie. W domu nie pozwoli?? bym sobie na taki upadek. T? us??ug? maj? tylko dzieciaki w domach, kt??re musz? szybko ??ci?ga?   brzydkie filmy z rapidshare. Mo??e to tylko okres przej??ciowy z tym DN. Mo??e uda mi si? wyrwa?. Tylko gdzie? Czas poka??e. Tym czasem id? spa? i wy??ni? lepsze jutro. Czekam na g??os z komputronika. Niestety google nie odpowiada mi na moje zapytanie: „czy b?d? pracowa? w komputroniku?”. Co zrobi? na takie pytania nie odpowiadaj? wyrocznie takie jak google tylko w??asne umiej?tno??ci. Jutro misja wysy??anie CV part two. I pami?tajcie Eavil Twins nie ??pi? nigdy! Tymczasem.

mobbing?

Nie ma to jak opierdol od szefa na uszach ca??ej firmy. Eavil Twin nr 2 nazwijmy go „p” ufundowa?? mi soczyst? mieszank? „kurw” i „pierdole”. Ja jako naczelny buntownik w stadzie firmy Rumuna Maja nie pozosta??em mu d??u??ny i pomimo r????nicy w stylu i klasie postanowi??em zni??y? si? do poziomu „p” i pokaza? mu ??e mnie Ministerstwo Edukacji Narodowej za po??rednictwem 3 szk???? nauczy??o jak u??ywa? s??owa „kurwa”. Tak aby bez powt??rze?? u??o??y? 4 zdania z samych s????w uznanych powszechnie przez yuppi’szon??w takich jak np. ja jako nieprzyzwoite oraz niesmaczne. Kto tego nie potrafi nie mo??e o sobie powiedzie? ??e jest prawdziwym cz??owiekiem „renesansu”. Wina by??a moja przynajmniej po cz???ci. Ale pojecha?? po ca??o??ci. Nie by?? by sob? gdyby nie wypomnia?? mi o moim urlopie, o kt??rym zapomnia??. Dosta??em za ca??e biuro za ostatnie 3 miesi?ce. Nie b?d? robi?? z siebie tutaj m?czennika. A ju?? na pewno nie za firm? z tej rumu??skiej ulicy, gdzie opi??ki stali zgrzytaj? mi?dzy z?bami, a kawa ma charakterystyczny posmak azbestu. Wiem z przekaz??w ustnych ludzi postronnych spokrewnionych z „p”(o zgrozo ja ich znam), ??e nasz drogi „p” w apogeum swojego gniewu opr??cz wirtuozerii w akcentowaniu ostatniej sylaby znanego ju?? wszystkim Brytyjczykom( nawet tym z Wysp Owczych i Falkland??w) s??owa „kurwa” rozpoczyna taniec ??uchwy. Robi to tak, ??e jego g??os wypowiadaj?cy ci?te s??owa w kierunku oponent??w, kt??rzy ewidentnie zawiedli jego zaufanie zaczyna wibrowa?. Fale d??wi?ku si? nak??adaj? i delikwent, kt??ry jest ??e tak powiem kolokwialnie b?d?? zacytuje „p” : „opierdalany” ma strach w oczach. Jednym s??owem: „Deus Ex Machina”. Strach si? ba?.

Wiem dziwicie si?, ??e pisz? o takich przyziemnych sytuacjach, ??e zni??am si? do poziomu rynsztoku b?d?? kierowc??w wielkich 18 ko??owych pojazd??w na CB radiu na kanale 19. Powiem, ??e ta sytuacja mnie nie ruszy??a. Firm? z Rumuna M. mog? z czystym sumieniem kopn?? w ty??ek. Sami sobie buntuj? mnie przeciwko im. Buntuj? to za du??e s??owo, nastawiaj? bym powiedzia??. Ich poziom i warto??? jako os??b nie zas??uguje nawet na takie co?? jak bunt. Mo??e czas zdj?? mask? i zacz?? gra? w otwarte karty? Nie by?? bym wstanie sobie odebra? przyjemno??ci patrzenia jak b?d? szuka? jelenia, kt??ry za 1700 z?? netto b?dzie w stanie podj?? si? spe??nianiu moich obowi?zk??w. Nie polec? tam ??adnego ze znajomych bo szkoda kumpli traci?. A firma z Rumuna ma to w swojej specyfice, ??e rotacja ludzi tam jest ogromna. To nie jest „Greenpoint” by Polacy sp?dzali tu ok. 8 lat i to w celach turystycznych. Ka??dy ma swoj? godno???. Moj? jeszcze b?d? mogli sobie depta? kilka tygodni. Ale klamka zapad??a. Odchodz?. Jak b?d? proponowa? 5000 netto na umow? o prac?(cho? w to akurat wierzy? mi si? nie chce) zacytuje wszystkim nam dobrze znane s??owa: „spieprzaj dziadu”. Przepraszam, ??e znowu odnosz? si? do tego chorego ??wiata PiS??w i LiS??w gdzie krawaty w bia??o czerwone paski wpadaj? do niszczarek podczas „stosunk??w mi?dzynarodowych” na biurkach w biurach poselskich, ale ten cytat akurat pasuje idealnie.

Pisa?? bym dalej, ale id? spa? poniewa?? jutro by? mo??e przysz??y pracodawca b?dzie sprawdza?? moje kompetencje. To tyle na dzi??. Dobranoc

niekonsekwencja.

Sta??o si?. Post?pi??em wbrew sobie. Eavil Twin nazwijmy go „R” dzwoni?? do mnie wczoraj jak by??em na zakupach(a mia??em od???czy? si? od ??wiata wy???czaj?c telefon). Co gorsza to ju?? by?? 6 albo 7 telefon z firmy. Ale co mnie najbardziej zbulwersowa??o poprosi?? mnie abym przyszed?? dzisiaj do pracy. No i ja jak ostatnia pipa sie nie postawi??em. T??umacze to sobie tak: „teraz pracuje tylko dla referencji”. Teraz mam pretensje do samego siebie.

Jutro dwugodzinna rozmowa kwalifikacyjna w Komputroniku. Zgaduje ??e to b?dzie test.Czemu go zbiorczego nie mogli zrobi?? Nie wiem. Teraz jestem w pracy, robie aktualizacje strony i mailing o zmianie adresu. Mam nadzieje ??e ostatnie. A po pracy b?d? uczy? si? AJAX’a i siedzie? na php.pl czytaj?c newsy by by? na bie???co i pokaza?, ??e to ja jestem gwiazd?.  Zobaczymy co b?dzie. Wiem, ??e je??li uda mi si? tam dosta? to b?d? pracowa?? z najlepszymi. Przy najlepszym sklepie internetowym w Polsce. Trzymajcie kciuki. Pi?tek 15-17.  Wiem te??, ??e ??atwo nie b?dzie. Ale musz? nadrabia? pewno??ci? siebie. Ekstrawertycy maj? ??atwiej w ??yciu.

Co mnie tylko przera??a? To, ??e na Romana Maya by??em gwiazd?. Szybko udowodni??em to, ??e jestem niezb?dnym ogniwem firmy. A w takim molochu b?d? przebija? si? powoli. B?d? musia?? si? mocno spr???a? ??eby zosta? docenionym. Mam par? pomys????w co do rozwoju ich sklepu. Zobaczymy co b?dzie. Wiem, ??e po pracy komputroniku b?d? m??g?? pracowa? gdzie chc?.

Nie ma co si? rozwodzi? na ten temat. Bo zrobi? sobie teraz nadziej?, a nic z tego nie wyjdzie.

Dobrze ko??cz?. Czas popracowa? troch? i spada? do domu, bo w sumie to jestem do jutra na urlopie.

burn the blueprints.

Plany maj? tak? w??a??ciwo???, ??e potrafi? si?  zagmatwa?. A?? do tego stopnia, ??e po prostu nie wychodz?. Tak by??o te?? i tym razem. Zamiast by? ju?? na ranchu, siedz? przed ekranem, dobijam kolejnym promieniowaniem bia??ka moich oczu. D??ubie projekt swojej strony g????wnej. Dodaje sobie google analitycs do stron. No wszystko przez pann?. Jeszcze co?? jej znowu nie tak. Podobno mamy wyjecha? jutro, ale ju?? niczego nie b?d? deklarowa??.

W pracy pono? szefowie twierdz?, ??e nie wyrazili zgody na m??j bezp??atny urlop. Och strasznie ich zaskoczy??em. Jestem potworem. Jakie im zaskoczenie im szykuje w pi?tek? Pytanie. Rozmowa kwalifikacyjna w Komputroniku na stanowisko Programista PHP. Ciekawe co eavil twins powiedz? na to, ??e ja chce si? wynosi?.

No ja tu o eavil twins. A o polityce nie mia??o by? tutaj nic. Jak macie ochot? na polityk? na tym blogu, to w???czcie sobie tvn24 jak czytacie co ja tutaj pisze.

Jak zwykle wczorajsze picie sko??czy??o si? z przytupem. Nie ma niczego lepszego jak tak umiej?tnie wyrzuci? butelk? z piwem aby nic si? nie wyla??o. Zostali??my spisani. Poszli??my sobie. Wr??cili??my po 15 min dopi? piwa. No i naprawd? nie wiem czemu na dziewczyny policja dzia??a tak streso-gennie. Troch? si? zapomnia??em, ??e inni nie maj? urlopu i po prostu troch? g??o??niej rozmawiali??my o 23. Ale luz tylko na nerwach niewiast si? sko??czy??o.

Od 31 mieszkam przez tydzie?? u te??ci??w i zajmuje si? kotk? o imieniu Niunia. Poniewa?? te??ciowie do???czaj? do grona niemieckich turyst??w napadaj?cych co roku skaliste pla??e Teneryfy.

Dzisiaj moja „Druga po??owa” mia??a egzamin wst?pny na pedagogik?.  Jutro wyniki. A po wynikach o ile sie uda to na rancho lansowac si? z przytupem.

To tyle id? spa?. Ju?? dzisiaj nie pije. 3 dni??wki pijackiej sobie nie robie. W?troba te?? cz??owiek. Aha http://mmx3.pl si? troch? zmieni??o. Dobranoc

weekendu p????metek.

Czyli w?troba zabita do po??owy.  Po rozmowach na tematy wszelkie( firmowe) w pi?tek popijanych Ma??yszami, bo na sucho nie wchodzi ju?? nam ten temat.  Po wizycie u mojego prywatnego stylisty i radykalnej zmianie fryzury. Po przyje??dzie mojej bejbe z obozu. Generalnie czuj? si? zm?czony. A jeszcze dzisiejsza noc i ca??a niedziela przede mn?. M??j homepage przybra?? ju?? troch? na wadze. Ju?? jest w wersji xhtml. Dzisiaj rano hosting pad??, serwer mysql umar??. Dopiero po telefonicznej interwencji co?? si? ruszy??o. Nowy layout sobie tworze. Czytam o pozycjonowaniu stron www. No i niebawem podejm? si? kolejnego starcia z AJAX’em.  A to wszystko na rancho z moj? bejbe pod rogo??nem. Projekt Urlop zosta?? rozpocz?ty. A je??li wszystko dobrze si? u??o??y to mo??e nawet uda mi si? opali?. Wyjazd na 4 dni to jest m??j plan minimum. Ciekawe kiedy z firmy b?d? do mnie dzwoni? ??e jestem niezb?dnie potrzebny. Wy???czam telefon na ca??e 4 dni i 4 noce. Nie ma opcji bym go w???czy??.  No i ko??cz?c pozdrawiam wszystkich na urlopie bezp??atnym :-x. Nast?pny post w Sobot? wieczorem.

layout faza 2

Dopracowany. Po nocy ci???kiej pracy. Teraz nasta?? czas na ci?cie.  Podgl?d poni??ej.

mmx3.pl page ownd!

Zaraz b?d? ci??. Tzn. Po pracy.  Tymczasem do pracy rodacy. Do robienia layout’??w na allegro. Marnuje si? w tej pracy.

Peas!

layout

W zwi?zku z rezygnacj? ze zlecenia. Ruszy??em z nowym projektem. Bo za konto i domen? p??ac? a le??? od??ogiem. Zatem stronka  z moim bio i portfolio. Prosto i przyjemnie. Jeszcze zdj?cie jest do poprawki, bo rudy na nim jestem i szumi pomimo ??e Nikonem d200 zosta??o zrobione.  Jak na razie 1 faza projektu.

mmx3.pl page

inwalidzi na wildzie.

Zwracam si? z gor?cym apelem:

Nie wskakujcie pod ko??a na pasach drodzy inwalidzi z wildy jak jade nie swoim samochodem.

Bo wtedy jeste??cie ??akomi na nie moje OC. No i tylko problem, punkty karne, zbita szyba. Zawi??? inwalid??w mnie przerasta, mi tu szef fur? po??ycza a wy tylko „zabra? kapitali??cie”, „niech b??aga o lito???”. Polska kraj dziwny. Zawi??? sprawa powszednia. Ale po??r??d inwalid??w?! Macie renty itp. A nawet niekiedy mo??ecie pracowa?. To po co wam to wy??udzanie OC?!? Nie starczy wam ju?? miejsc parkingowych dla inwalid??w? Lada dzie?? pojawi? si? reklamy: „Nie chce od ciebie nic za darmo. Chce tylko twoje OC.”

 

Wszystkich inwalid??w dotkni?tych tym postem zapewniam ??e to tylko podw??jna ironia. Naprawd? im jest was wi?cej tym jeste??cie silniejszym lobby. Ujemne statystyki dzia??aj? na wasz? niekorzy??? nie wskakujcie pod ko??a. Jak bym jecha?? wolniej to bym przepu??ci??. A tu kamikaze.