Miesięczne archiwum: Sierpień 2007

koniec z evil twins

Ju?? ostatnie godziny dziel? mnie od godziny 16 jutrzejszego dnia. Z t? godzin? zako??cz? swoj? 9 miesi?czn? przygod? z prac? w RP jako Helpdesk/PHP Developer. Bywa??o i tak, ??e siedzia??o si? w pracy po 16 h. Czasami mo??na by??o pogra? w pracy. Innym razem trzeba by??o wlewa? w siebie litry kawy aby utrzyma? si? przy ??yciu. Generalnie w firmie nale??a??em do ludzi nie maj?cych czasu na nic. Walczy??em o ka??d? przerw?, bo szef nawet bucza?? kiedy chodzi??em pali?. Zrobi??em du??o dla tych ludzi. Pracowa??em w super zespole. Z kt??rym nie raz topili??my smutki w knajpie napojami bez gazu. Ale wszystko ma sw??j koniec. Zamykam pewien etap w ??yciu. Stawiam kamie?? milowy. Ju?? pierwsza powa??na praca zosta??a sko??czona. Teraz b?d? m??g?? si? skupi? na BMD. Jutro id? podpisa? umow?. Projekt??w mam mas?. Zapowiada si? ca??y wrzesie?? w php. Rozpiera duma. Z „przynie??, wynie??, pozamiataj” sta??em si? profesjonalnym programist?. Wreszcie.

before the one shoot.

Jutro jest dzie?? na kt??rzy wszyscy czekali. To jest dzie?? idealny na z??o??enie o??wiadczenia. O tym, ??e z dniem 31 sierpnia nie przed??u??am swojej umowy w aktualnej firmie i jad? szuka? szcz???cia w Tybecie. No mo??e z tym tybetem przesadzi??em. Gozub.com ju?? ??miga po mojej modyfikacji. Nic si? nie wysypa??o. Teraz tylko smuglr.com instalacja dopisanie jeszcze jednego feature’ka i b?dzie hajs tu. Ale to jutro bo teraz ju?? totalnie zasypiam. Dobranoc.

after the „d-day”

Zatem powr??ci??em. Z fenomenalnej wyprawy do miasta Karakowa. Zdj?? za du??o nie zrobi??em, bo mia??em inne sprawy na g??owie. Jak zwykle firma nie traktowa??a mojego wolnego jak urlop i by??em bombardowany od rana do nocy telefonami (projektor im co?? nie dzia??a??). W ko??cu w trakcie zwiedzania krakowskiej star??wki wyciszy??em telefon i ju?? wi?cej nie odbiera??em. Zwiedzili??my: Wawel, Rynek, Kazimierz i ogr??dki. Nocne ??ycie Krakowa wygl?da zupe??nie inaczej ni?? Pozna??skie. Tam w ??rodku tygodnia nie zamykaj? klub??w o 23, ani nie wypraszaj? z ogr??dk??w. No i w klubie FOLIA by??y rewelacyjne drinki(Malibu Sunrise, Mojito, Bitter-Sweet Mojito, Jack Daniels on the Rocks,  Sex on the Beach). No i ceny por??wnywalne z tymi co obowi?zuj? w Poznaniu.

W drodze powrotnej gdzie poci?g TLK, kt??rym podr????owali??my zamieni?? si? w bezp??atn? saun? nie oby??o si? bez przyg??d. W Katowicach dosiad??a si? do nas wyj?tkowa pasa??erka. Nie mia??a z kim pogada? i dopad??a nas. Opowiada??a, ??e ma ksywk? „wis??a” albo „czarna” i pracuje w ochronie pa??stwa. Ponadto zawodowo nurkowa??a, stworzy??a w Polsce internet, mia??a w torebce kamizelk? kuloodporn?, strzela??a na Ba??kanach, zna??a osobi??cie Kukuczk?, p??aka??a widz?c ludzk? tragedi? w Iraku. Co wi?cej ma m???a boxera i ma spraw? karn? za pobicie w??asnego m???a. Mafii si? nie ba??a, a r??w jej ju?? kopali. Zna??a najlepszego mecenasa w Poznaniu i dar??a i wyrzuca??a otrzymane mandaty. Nadto mia??a z??ot? odznak?. Nie pyta??em czy klubu Polsatu. Id?c dalej w jej monolog mo??na by??o si? dowiedzie?, ??e jej matka w??a??nie umiera. I tu pojawi??a si? nie??cis??o??? w jej wypowiedzi, gdy?? chwil? p????niej stwierdzi??a, ??e teraz musi j? kremowa?. Po prostu Chuck Norris w sp??dnicy, kt??ry dba o bezpiecze??stwo naszego kraju. I b?dzie dba??a jeszcze przez 8 lat bo dopiero wtedy p??jdzie na urlop.

Ludzie. Je??li bierzecie cokolwiek: to to odstawcie. Je??eli jeste??cie sk??onni bra?: nie r??bcie tego. Je??eli was to nie obchodzi? To sko??czycie tak jak ona.  Zdj?cia za??aduje wieczorem.

brother on the run.

Zn??w jestem prawie jak urlopie. Prawie dlatego, ??e w poniedzia??ek b?d? musia?? wpa??? do mojego ma??ego obozu pracy aby przekaza? obowi?zki mojemu zast?pcy. Urlop si? zacz??? zabijaniem w?troby z ekip? z grupy(pozdrowienia dla zbycha, vash’a i zb???kanego) w Post Dali. Rodzice sma??? si? nad Ba??tykiem wi?c teraz mieszkam sam z bratem. Jak to na urlopie staram si? nadgoni? wszystkie projekty zaleg??e(ta pogo?? za dobrym portfolio).

Plan na urlop o dziwo si? nie zmieni??, wi?c mGz invades Krak??w. Planuje uko??czy? studiozdrowia.pl w trakcie urlopu. R??wnie?? planem jest zrobieniem kilku dobrych zdj?? aby je na plfoto.com wrzuci?.

S??uchaj?c Holly ?odzi ucz? si? jak reprezentowa? Ba??uty. Album zabija stylem i bitami. O.S.T.R jest liderem polskiej sceny rapu. A pomy??le?, ??e trzy lata temu nie trawi??em tych rym??w. Dlaczego? Bo po prostu przywyk??em do braga-rapu, kt??ry tylko promowa?? „cywilizacje ??mierci”. Teraz mog? powiedzie? z dum?, ??e do tekst??w Adama doros??em i potrafi? doceni? przekaz. Pomimo, ??e nie pale Marry.

W??a??nie sko??czy??em kolejny layout dla studiozdrowia.pl. O dziwo zosta?? doceniony przez zleceniodawce.

studiozdrowia.pl

layout - studiozdrowia.pl

Poza tym teraz pracuje nad wizyt??wkami dla: vivaolimpia.pl. Na dzi?? tyle. Jutro Black Moon Development. Zobaczymy co b?dzie.

The Bourne Report..

By??y sobie imieniny, zacz???y si? od natrzaskania dresowi w tramwaju linii 17. Obra??e?? brak, tylko okulary w nerwach zosta??y w tramwaju. Potem 8 h w pracy. A po pracy impreza w domu z rodzicami. A wieczorem… death proof by QT w cinema w plazie. Typowy Tarrantino tylko troch? bez pomys??u bo niby po co jaki?? psychopata ma zabija? samochodem laski? Dzie?? by?? do??? intensywnie prze??yty. Dosta??em: Zestaw do gry w bingo i Sandisk Sansa e250.

15.08 dzia??ka w Pru??cach. Ca??y dzie?? kosi??em trawe, a nast?pnie robi??em gril. Generalnie Chilout.

No a dzisiaj? 7:00 transport urz?dze??… Czyli kolejne dowody na to ??e czas zmieni? prace. Ale w sumie praca do 15 mi pasuje. Walcz? z projektem studiozdrowia.pl. W pi?tek mam deadline.

Next Week? Pon: rozmowa kwalifikacyjna w blackmoon development na stanowisko: php developer, Wtorek: Fryzjer: ??roda: 6:00 wyjazd do Krakowa.

W sumie tyle nie??le si? zapowiada. Wracam do dziwnego projektu, do swojego cms’a dok??adam modu?? promocji. Piss

wilgotno???.

Podr???? do domu: 90 min mokni?cia. Skakania przez ka??u??e. Czekania na autobus jak na Noego w Arce na 22 calowych chromowanych felgach. Czekania na tramwaj jak na prom z biletem tylko w jedn? stron? prosto do Szwecji. Wch??aniania wody przez sk??r? jak ??aba. 90 min modlitw o to by plecak nie przem??k?? i laptop ocala?? od Gilgamesza. Jednak uda??o si? dotrze? do suchych czterech k?t??w. Pomimo tego ??e z but??w wylewa?? si? potok wody, b??ota i potu. Modlitwy zosta??y wys??uchane i notebook przetrwa?? potop. Pomimo absurdalnej podr????y tramwajem, kt??ry nie powinien odjecha? z przystanku, z kt??rego odjecha??. Dowi??z?? mnie ca??o i zdrowo do przystani zwanej przez niekt??rych Browarem, a innych P????wiejsk?. Teraz pomimo tego, ??e brakuje filmowej sceny z przecieraj?cym si? niebem, pierwszymi promieniami s??o??ca po makabrycznej burzy oraz ogromn? t?cz? mieni?c? si? feri? barw wielkiego pryzmatu. Jest mi dobrze, bo jest mi sucho.

Tak oto mog??a by powsta? nowa kategoria nazwana poetycko Camel Trophy: Powr??t do domu. Id? si? wysuszy?. Pozdrawiam.

kobiety?!

??ycie p??ata figle, podobnie jak kobiety. Jestem tam gdzie by??em, bo nikt nie doceni?? mnie. Kobieta robi sceny zn??w. Ostatnie 3 miesi?ce to ci???ka walka o to by??my bili nadal razem. Nie wiem w kt??r? stron? i??? i co dalej robi? mam.

Teraz pisze z pracy(uwaga nie etyczne).  Naprawiam cudze b???dy. Nadal eavil twins daj? mi popali?. Wracam do zdrowia psychicznego po tygodniowym mieszkaniu z kotem. Ten okres potrwa tylko do 15 wrze??nia. Bo wtedy zjawia si? m??j brat. I psychodeliczna b?dzie kaszanka.

Ludzie zarzucaj? mi liter??wki na moich stronach. Tekst pisany przeze mnie w pracy przechodzi jeszcze przez 3 pary r?k zanim trafi w eter. Wi?c wina nie le??y po stronie analfabety(mojej). Prace nad cms’em chwilowo wstrzymane. Musze nadgoni? jeden projekt www.studiozdrowia.pl.

??ycie jest ci???kie w ten upalny sierpniowy dzie??(w sumie nikt mi nie obiecywa??, ??e b?dzie przyjemnie). Upaprany niebieskim tuszem. Walcz? z aukcjami na allegro. I drukuje oferty. Dzisiaj kolejny milestone. Flash wraca do ??ask. Po chyba 2 latach omijania szerokim ??ukiem.

Nic id? walczy? dalej. 8h 44 min w pracy. A zapowiada si? 10-11… Pozdro.

mmx3.pl

Sta??o si?. Ruszy??em z robot? przy cms’ie do mojej oficjalnej strony. Jednak przy konwersji z iso na utf-8 wywali??y si? polskie znaki i teraz mam krzaki z doliny Rozpudy. Ale problem zosta?? ju?? rozwi?zany. Musia??em zmieni? edytor z HATEml 1.0 na WebSite PRO 4.3. Teraz wszystko ??miga. Jak narazie mam w 50 % napisany display i zamodelowane dane(ERD) oraz i baza danych(mySql) ju?? ??miga. Planuje stworzy? motyw plugin??w zapisywanych w bazie danych z mo??liwo??ci? w???czania/wy???czania i edycji przy pomocy create_function(funkcja ta tworzy funkcje na podstawie przekazanych do niej dw??ch string??w(parametry i kod funkcji). Opr??cz tego AJAX b?dzie w komentarzach do artyku????w no i w panelu admina. Mo??e za 2 tygodnie b?dzie ju?? ??miga? w sieci. Bo teraz powsta?? ma??y problem. Mianowicie g??upi HATEml przy uruchomieniu skryptu z poziomu edytora tworzy sobie index.html ze skompilowanym skryptem nie pytaj?c czy nadpisa? istniej?cy plik. No i w ty??ek teraz mog? si? ugry??? poniewa?? nadpisa?? mi m??j template. Nie lubie robi? dwa razy tego samego. M??j b???d. Backupu sobie nie zrobi??em.