Kr??tka historia o tym jak 3 developer??w k??ad??o skr─?tk─?…

Gdy wynika fatal error. I wiert??o okazuje si─? zbyt kr??tkie. A ??ciana zbyt gruba. Trzeba do pracy zaprz─?gn─?─? swoje szare kom??rki. Odmierzyli??my odleg??o??ci od ??ciany i pod??ogi i rozpocz─?li??my wiercenie od drugiej strony. Po przemy??leniu sprawy i┬á wyci─?gni─?ciu wniosk??w z niepowodzenia stwierdzili??my, ??e trzeba wkroczy─? z ci─???kim sprz─?tem, poniewa?? i tak pok??j b─?dzie malowany. Do akcji wszed?? m??otek, gdy?? ??ciana mia??a nast─?puj─?c─? struktur─?: [nida][we??na][ceg??a][we??na][nida]. Mia??a z 55 cm grubo??ci. A najd??u??sze dost─?pne wiert??o mia??o 50 cm. Zatem┬á zrobili??my dziur─? m??otkiem w nidzie. Gdy?? stwierdzili??my: „??e tak si─? zagipsuje”.┬á Nast─?pnie okaza??o si─? ??e wywiercili??my 2 r??wnoleg??e dziury w odleg??o??ci 2 cm od siebie, poniewa?? poziom pod??ogi w 2 pokojach r????ni?? si─? o te 2 cm. Kabel przeszed??. Dumni z sukcesu, rozpocz─?li??my wiercenie w drugiej ??cianie. I napotka?? nas ten sam problem. Znaj─?c ju?? optymalny i efektywny algorytm rozpoczeli??my wiercenie, a nast─?pnie zburzyli??my kolejny fragment sciany m??otkiem :).┬á Za??o??yli??my ko??c??wki, zacisn─?li??my i mogli??my odjecha─? w poczuciu dobrze spe??nionego obowi─?zku. Dobrze ??e w??a??ciciela nieruchomo??ci nie by??o w okolicy, bo dosta?? by zawa??u.

Dodaj komentarz

Tw├│j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, kt├│rych wype┼énienie jest wymagane, s─ů oznaczone symbolem *

Mo┼╝esz u┼╝y─ç nast─Öpuj─ůcych tag├│w oraz atrybut├│w HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>