Miesięczne archiwum: Październik 2007

blog zmiany

Dzisiaj po zabawie pluginami do wordpressa i wrzuceniu polskiej lokalizacji do niego, oraz wygenerowaniu sitemap.xml dla googla. Stwierdzi??em ??e trzeba bardziej z personalizowa? blog. Zatem czas zabra? si? za layout. I sk??adanie template.

Jutro Brazylia na g??owie znowu. Czyli ci?g dalszy filmu: „Bullet proof idiots on line”. Bugi usuni?te teraz tylko pozosta??o tylko wprowadzi? us??ug? sms do portalu: gozub.com   i czeka? na przelew. Jak zwykle serwer Chi??czyk??w si? wysypa??… no i jest teraz kiszka. Ju?? nie d??ugo spodziewajcie si? sporych zmian na blogu. Pozdrawiam i dobranoc.

Google maps Guru!

W firmie uzyska??em miano Guru Guielowych maps :). Teraz ka??dy projekt kt??ry jest bli??ej lub bardziej zwi?zany z Google Maps Najpierw jest konsultowany ze mn?.

Pr??cz googlemaps.com guru pobi??em kolejny rekord w kodowaniu weekendowym. Motywowany kontrol? u klienta, kt??ry dosta?? dofinansowanie na sklep internetowy z urz?du miasta. Napisa??em 80% silnika sklepu w drobne 48 h (mo??e 30h pracy). Nowy rekord. Rekord ju?? dost?pny do ogl?dania na: zdrowietouroda.mmx3.pl (wersja robocza, css trzeba doko??czy?, po dok??ada? zdj?cia do artyku????w oraz napisa? jeszcze logowanie, koszyk, rejestracje i panel admina).

Nie ma co narzeka? na prace wi?c blog z EMO/mobber-blog sta?? si? DEV-blog. Chyba zmiana na lepsze. A tak z plan??w na przysz??o???. To znowu goni? mnie deadline. Mam kolejne zlecenia i w mojej dobie kt??ra ma z 25 godzin ju?? zaczyna brakowa? czasu na 3 h snu.

Szykuje si? sylwester w Zakopanem na desce. Rezerwacja jest. Wi?c b?d? nowe foty na plfoto.com. Bo nie mam  teraz nawet czasu na obrobienie, wykadrowanie zdj?? co ju?? le??? na dysku i wrzucenie ich do profilu. Kiedy?? to by??y czasy… Czeka??o si? te 24 h ??eby doda? nowe zdj?cie.

geolokalizacja by googlemaps

By??y ju?? mapy googla i ko??ystanie z API googlemaps. Teraz nadszed?? czas na geolokalizacje. Google oferuje bardzo dok??adny skrypt geolokalizacji. A korzystanie z niego wygl?da mniej wi?cej tak:

$szukana_lokalizacja = "Pozna??, Plac Andersa";
$fd = fopen("http://maps.google.com/maps/geo?q=".urlencode($szukana_lokalizacja)."&output=csv&key=TW??JAPIKEY", "r");
$data = fread($fd, 5000); // od filesize($fd) nie dzia??a
$data = explode(",", $data);
//print_r($data);
//$data[0] to odpowied?? http je??li 200 to jest ok
if($data[0] == 200) {
 $y = $data[2]; // szeroko???
 $x = $data[3]; // d??ugo???
}
fclose($fd);

Mo??na oczywi??cie prasowa? wielkiego XML’a w kt??rym jest dok??adna lokalizacja po stan/wojew??dztwo itp. wystarczy zmieni? output na xml.

Wi?cej do poczytania na:

Wolontariat.

Jak ju?? wszyscy pewnie wiedz? o tym, ??e ka??dy developer biegnie w wy??cigu szczur??w. Na ??lepo goni za pieni?dzmi. No to teraz si? rozczaruj?. Zrobi??em co?? charytatywnie. Jest to strona na moim CMS’ie dla zaprzyja??nionej dru??yny harcerskiej. 223 PDH Contrast. R??wnie?? hosting zapewni??em im na moim serwerze.

Zapraszam na:

http://233pdhcontrast.pl/

Pozdrawiam,

Max

google maps

Zatem sta??em si? specjalist? od AJAX’a i Google Maps. Do portalu muzhi.com(domena jeszcze nie podpi?ta) Dopisa??em kolejny klon twittera znany pod nazw? twittervision.com

Wersja jeszcze jest rozwojowa. Wi?c nie czepiajcie si? o drobiazgi. Dzia??a poprawnie. Ajax napisany z r?ki, do pharse’owania xml’a u??y??em zintegrowanej biblioteki googla GXml. Wszystko to dost?pne pod adresem:

map.logbox.cn

Zapraszam i Pozdrawiam,

Pa??dziernik

W??a??nie mija miesi?c w nowej pracy. Jestem zadowolony. Dokona??em dobrego wyboru. Pracuje kiedy chc?, jak chc? i gdzie chce. Koniec z bieganiem na 9 do pracy. I kiblowaniem w niej o??miu i wi?cej godzin ??eby nabi? odpowiednio wyp??at?. Koniec z kajdanami rozliczenia godzinowego. Koniec z prac? na czarno. Teraz czuj? si? naprawd? wolny. Nikt nie patrzy mi na r?ce i nie sprawdza wydajno??ci mojej pracy. Projekty dostaje takie, ??e zawsze ucz? si? czego?? nowego. I’m PHP developer and I’m Proud!  Nic dosy? przemy??le??.  Tym czasem  wracam do pracy nad  kolejnym klonem twitter.com.