Miesięczne archiwum: Grudzień 2007

totalled

Jak to zwykle przed??wi?teczny zapierdziel udziela si? wszystkim. Wszyscy chc? mie? na ??wi?ta strony gotowe. Projekty si? nawarstwi??y i teraz czeka mnie wyczerpuj?cy tydzie??. I to bez weekendu w??a??nie odby?? si? ostatni zjazd w tym roku na UAM.

Tylko teraz pytanie: „Czy pracuje po to aby  ??y??” Albo „Czy ??yje po to aby pracowa?”.  Pierwszy wyb??r jest mi znacznie bli??szy.  Wi?c wracam do pracy aby m??j Zakopia??ski sylwester si? uda??.

Pozdrawiam sta??ych czytelnik??w.

zdrowietouroda.pl

Ju?? wszystko zanosi??o si? na fina?? projektu zdrowietouroda.pl. Strona jest ju?? opublikowana. Jest sklepem w 80% gotowym. Trwaj? prace nad seo. A tu nagle dzisiaj pod wiecz??r. Has??o dost?pu do panelu admina na nazwa.pl oraz dost?pu do ftp zosta??o zmienione. Kto?? si? w??ama??? Nie s?dz?. Klient si? wycofuje? Niemo??liwe, bo nie jest w stanie znale??? nikogo kto za 800 z?? doko??czy mu te 20% sklepu. Jak narazie czekam na odpowied?? od klienta i zobacz? co si? b?dzie dzia??o dalej. Sklep ma kilka feature’k??w na nieuczciwych klient??w. Stratny nie b?d?. Bo gotowy skrypt sklepu mam i ju?? mam kilku znajomych kt??rzy chc? naby? go u mnie.