Miesięczne archiwum: Marzec 2008

Extreme condition.

Sta??o si?. Pierwszy warunek na studiach. 3 rok. 2 punkt??w zabrak??o. Tydzie?? nauki na marne(no tak nie do ko??ca jak si? uda to w czerwcu si? przyda). Czas zala? robaka na zako??czenie sesji.  Nawet pogra? nie mog? bo mi lewy przycisk w mx518 dzia??a 7 na 10 razy.  Weekend jak na razie na minus. A deadline’y w pracy goni?. Nikt w sumie nie obiecywa??, ??e ??ycie b?dzie tylko klepa??o po plecach.

Pozdr.

Dzieci neo kontratakuj?.

Dzieci „Neo” maj? mnie za pedofila. Dlaczego? Poniewa?? polskie jedenastolatki sie na skype do mnie odzywaj?(p??ci ??e??skiej). Pomimo ??e w danych konta posiadam: Pochodz? z Surinamu, M??wie po Abhazku. Poni??ej cytat z takiej rozmowy. A cholera nie chcia??a si? odplami? t??umacz?c to tak: „Nudzi mi si? i chc? pogada?”. M??wi? jej „mam w sobot? egzamin i jestem bardzo zaj?ty” a ona na to: „co z tego 10 minut ci? nie zbawi”. O jako??ci rozm??wcy przekonacie si? poni??ej.

<mGz> jestem na 90% pewien ??e si? nie znamy
<sylfia> a ja na 10000000000%
<sylfia> ja mam 11 lat ale mi sie nudi i hce pogada?
<sylfia> halo
<sylfia>jeste??
<mGz> czemu ludzie dzieciakom na komunie ju?? nie kupuj? rower??w tylko komputery
<sylfia> :*bo komputer jestlepszy i ja dosta??am rower im  kompa na kompa
<sylfia> na komunie
<sylfia> to jak pogadamy
<mGz> dziecko znajd?? innego pedofila
<mGz> ja jestem zaj?ty

 Apel do rodzic??w:

„Drodzy rodzice, jak chcecie kupi? dziecku prezent na Pierwsz? Komuni?,

to b??agam was niech to b?dzie rower g??rski i ??y??worolki a nie komputer i neozdrada.”

Pozdrawiam,

mGz

Szyfrowanie XOR One Time Pad

Id?? szyfrowania one time pad jest to, ??e do ka??dej wiadomo??ci generujemy jednorazowy klucz d??ugo??ci tej wiadomo??ci. Jest to spos??b na szyfrowanie bardzo bezpieczne kr??tkich wiadomo??ci.

Jedynym mankamentem samej metody jest fakt ??e przed przes??aniem zaszyfrowanej wiadomo??ci musimy przes??a? r??wnie?? klucz.

Implementacja

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void print_string(char string[], int len) {
int i=0;
while(i<len){
 cout<<string[i];
 i++;
}
}
int main(int argc, char *){
char key[20], msg[50], crypt[50], decrypt[50];
cout<<"podaj dlugosc klucza(0 to dl. wiadomosci): ";
int key_len;
cin>>key_len;
cout<<"podaj wiadomosc: ";
cin>>msg;
if(key_len==0) {
 key_len=strlen(msg);
}
int msg_len = strlen(msg);
srand((unsigned)time(0));
for(int i=0; i<key_len; i++){
 key[i]=(char)(rand()%256);
}
cout<<"\n\n\nklucz: ";
print_string(key, key_len);
cout<<"\tdlugosc klucza: "<<strlen(key)-1<<"\tdlugosc wiadomosci: "<<strlen(msg)<<endl;
int i=0;
while(i<msg_len){
 int cur_key_char=0;
 if(i>strlen(key))
  cur_key_char = i % key_len ;
 crypt[i] = msg[i]^ key[cur_key_char];
 i++;
}
cout<<"\n\ncrypted:\n";
print_string(crypt, msg_len);
print_string(decrypt, msg_len);
int crypt_len = strlen(crypt);
cout<<"\n\nshould be:\n";
print_string(msg, msg_len);
i=0;
while(i<msg_len){
 int cur_key_char=0;
 if(i>strlen(key))
  cur_key_char = i % key_len ;
 decrypt[i] = crypt[i] ^ key[cur_key_char];
 i++;
}
cout<<"\n\ndecrypted:\n";
print_string(decrypt, msg_len);
cout<<"\n\n\n\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Do pobrania r??wnie?? wersja skompilowana plus ??r??d??o: Onetimepad XOR