Miesięczne archiwum: Kwiecień 2008

WordPress 2.5 upload bug.

WordPress 2.5 Stable ma ju?? prawie miesi?c. Ja po??pieszy??em si? z przesiadk? na now? wersje. Wiadomo nowa wersja mog? si? pojawi? problemy z pluginami (faktycznie chyba tylko z NexGenGallery). W sumie nie uploadowa??em plik??w od czasu przesiadki wi?c o problemie nie wiedzia??em.

Jednak gdy zbli??y?? si? deadline projektu kt??ry w??a??nie stawia??em na wordpressie z highly customized theme(z kt??rego jestem dumny :) ) Zrobi??em update na WP 2.5. I zaj???em si? wprowadzaniem dummy tre??ci. Wszystko by??o ok do momentu kiedy mia??em wrzuci? przyk??adowe zdj?cia. Upload Image najpierw wy??wietla?? mi b???dy Action Scriptu(Poniewa?? w WP2.5 do uploadu obrazk??w u??ywany jest SWFUpload). Na support forum WordPress’a znalaz??em fix. No to pomy??la??em super nie b?dzie si? trzeba dalej m?czy? wstawie fix i po sprawie.

Round 1:

Bug Fix polega?? na wy???czeniu kilku zabezpiecze??(za pomoc? .htaccess) by plik php, kt??ry uploaduje pliki m??g?? dzia??a? swobodnie. Wygl?da?? on tak:

<IfModule mod_security.c>
<Files async-upload.php>
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
</Files>
</IfModule>

Round 2:

Po wrzuceniu pliku na serwer okaza??o si? ??e niestety nadal WordPress nie chce wsp????pracowa? (Cannt move file from temporarty dir…). Zatem runda druga polega??a na zabawie CHMOD. 777 na ca??y katalog wp-content/uploads i wszystkie wewn?trzne. Nic niestety nie pomog??o.

Round 3:

Doczyta??em w komentarzach wpisu na jakim?? blogu ??e na jego serwerze trzeba by??o opr??cz modrewrite wgra? beta wersje SWFUpload. No to do dzie??a. Pliki zosta??y podmienione. Refresh. Upload Image. Browse. OMFG No!!! Wi?c wydaje wam si? ??e da??em si? pokona? WordPress’owi przez knockout techniczny? Pozbiera??em si? i przyst?pi??em do rundy 4.

Round 4

Po przekopaniu forum WordPressa. Przeszed??em znowu do ofensywy. Pomy??la??em ??e je??li ten b???d by?? ju?? w RC to mo??e rozwi?zanie z RC pomo??e:

<IfModule mod_security.c>
SetEnvIfNoCase Content-Type \
„^multipart/form-data;” „MODSEC_NOPOSTBUFFERING=Do not buffer file uploads”
</IfModule>

<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on No
</IfModule>

No i zn??w by??em w b???dzie.

Final Round!

Wyczerpany i rozgoryczony przegranymi 3 rundami i zmarnowanymi 3 godzinami na research o usuwaniu tego buga z WP2.5. Otwar??em klienta FTP, Wys??a??em plik o nazwie: wordpress-2.3.3.tar.gz i zapu??ci??em: tar zxvf wordpress-2.3.3.tar.gz

Werdykt S?dzi??w:

Wstrzymajcie si? z WP2.5, no chyba ??e chcecie sprawdzi? czy na waszym hostingu zadzia??a. W moim wypadku straci??em ok. 3 godzin. Ma fajny niebiesko-szaro-granatowy panel admina i ??miesznie trzyma has??a w bazie, ale to chyba nie pow??d ??eby mie? bloga, bez mo??liwo??ci wrzucania grafiki. Jak chcecie sie pobawi? to zapraszam. I tak DownGrade was nie ominie.

Bibliografia

Podsumowanie Marca.

Witam drogich czytelnik??w,

Co jaki?? czas umieszczam post z podsumowaniem statystyk bloga. Od lipca 2007 rozwijam tego wordpressa teraz ju?? w wersji 2.5.

Co uda??o mi si? od lipca osi?gn???

 1. ??rednio 33 unikatowych go??ci dziennie.
 2. Prowadz? 5 Developer Blog wg polskiego Googla.
 3. W Marcu 10000 Request??w.
 4. Mam nadzieje ??e przynajmniej z 5 sta??ych czytelnik??w.
 5. FF > MSIE  55,5% > 19,2% :)

Pozycje w googlu:

 1. twoja stara wikipedia (6)
 2. twoja stara(79)
 3. teksty twoja stara(10)
 4. mgz(6)
 5. twoja stara wiki(7)
 6. blog twoja stara(9)
 7. developer blog(4)

Niestety nie zawsze mam czas napisa? co?? nowego na blog. Praca, Uczelnia. Dla siebie mam czasu ma??o. Dobrze, ??e moja Marta jest cierpliwa bo znaj?c ??ycie nawet na zwi?zek bym nie mia?? czasu.

Postanowienia na Kwiecie??:

 1. Zrobi? theme na wordpressa.
 2. Napisa? tutorial o jQuery na wordpressie.
 3. Zda? poprawk? poprawki z kryptografii(jednak unikn???em warunku).

No w sumie skromnie. Ale tylko na tyle mog? sobie pozwoli?. Bo do no-life association nie nale??e. Z czego si? bardzo ciesz?.

Pozdrawiam,

mGz