Miesięczne archiwum: Maj 2008

Proudly Upgraded.

Prze??ama??em si? i zrobi??em update wp do 2.5.1. A zmusi?? mnie do tego bug w zarz?dzaniu wigetami. Wysypuj?cy si? wp-calendar. Praca, praca jeszcze raz praca. Brak czasu. Deadline. Feedbacki do starych projekt??w.

Hug Developer…