Miesięczne archiwum: Czerwiec 2008

Projekt dyplomowy

Generalnie uda??o nam si? sko??czy? na czas dokumentacje. ??pi?c w ci?gu weekendu ???cznie mo??e 4 godziny. Tu?? przed prezentacj? uda??o nam si? nawet oprawi? dokumentacje.

Potem tylko 30 min  stresu i wskoczy??o 5 do indexu. Jeszcze tylko egzamin licencjacki i wakacje :)

Pozdro dla:

Karoliny za super tosty, Sunday’a, Mareckiego, Tempiny.

iPod nano 8GB – chi??ska podr??bka

Kupi??em na allegro iPod’a nano 8GB podono ze UK z wystawy i pude??ko by??o p?kni?te, to dlatego tak tanio. Akcja BCM w sumie wylicytowa??em 345 z?? + przesy??ka. A w Cortlandzie taki iPod kosztuje oko??o 700 z??. Zatem oferta by??a do??? atrakcyjna. Przelew poszed??. Paczka przysz??a a w niej.

Na pierwszy rzut oka wygl?da ok.
Podrobiony iPod nano 8GB

Jednak nigdy nie widzia??em iPoda z napisem iPod pod wy??wietlaczem i LCD umieszczonym nie na ??rodku.

Dalej zacz???y si? schody po odpaleniu odtwarzacza.

Ekran tu?? po uruchomieniu

I dalej magiczne menu w 8 kolorach.

Oczywi??cie nie ma dotykowego k????eczka. Zamiast niego wstawiono 4 kierunkowy jog.

Dalej s??uchawki. Totalna podr??bka. Jako??? wykonania to dno nawet jak na standarty chi??skich podr??bek.

S??uchawki

Czar? goryczy przepe??ni??o to ??e instrukcja by??a po „Angielskiemu”

Instrukcja 1

Instrukcja 3

Jedyne co chi??czykom wysz??o to prawie ??e idealna obudowa urz?dzenia.

I z???cza chocia?? nie mam poj?cia czy zgodne z iPodem nano Appla

Z???cza

Je??eli macie okazje kupi? jakiego kolwiek iPoda z allegro. To zanim b?dziecie licytowa? popro??cie o oddatkowe foty.

Po sesji…

Uda??o si? zda? bez b??lu ca??? sesj?. Ostania na studiach licencjackich. Ju?? tylko pozosta??o mi obroni? mi projekt dyplomowy oraz zda? egzamin dyplomowy z cyklu 60 pyta?? True or False.  Ci???ki tydzie?? si? znowu zapowiada naukowo-zawodowy. W pi?tek mam deadline fazy projektu e-learningowego a w sobote/niedziel? musz? odda? projekt dyplomowy. Odstawiam spanie.

Pozdro,

mGz

Ps.

Nie my??lcie, ??e si? obijam i na blogu nie pisze. Jestem ju?? na finiszu z postem o ??rodowisku webdevelopera. Premiera Soon :) Uzupe??niam linki do stron, i musze porobi? kilka Screenshot??w.

nazwa.pl – MySQL 5

Witam czytelnik??w.

Dzisiaj poruszam temat absolutnej ??ciemy na serwerach nazwa.pl. Zatem do swoich serwer??w www oferuj? bazy danych MySQL4/5 + PostgreSQL.

Dygresja: Wiadomo MySQL 5 posiada triggery bardzo przydatne przy wi?kszych aplikacjach. Po pierwsze przy optymalizacji ??eby jak najwi?ksz? cz???? logiki aplikacji przenie??? do bazy danych.

Ale jest ma??y haczyk w ofercie nazwy. Gdy chcemy sobie utworzy? taki trigger w bazie. To wyskakuje b???d:

Error Code : 1227Access denied; you need the SUPER privilege for this operation(0 ms taken)

No to si? wszystko staje ju?? jasne. Nie mamy uprawnie?? do:
CREATE TRIGGER
Zatem czas uderzy? do Pomocy Online w nazwa.pl

Max: czy dostepna jest jakas usluga dodatkowa?
Max: zeby dokupic triggery?
Max: albo czy dzialaja one na postgreSQL?
Nazwa: w przypadku hostingu dedykowanego nie powinno to stanowi? ??adnego problemu
Max: moze jeszcze kolokacje powinismy zrobic dla jednego triggerka malego co?
Nazwa: i w ramach hostingu dedykowanego mo??na by??o je uruchomi? po dok??adnych uzgodnieniach z naszymi administratorami

Wniosek jest taki: Po co nam MySQL5 skoro nie ma w nim Trigger??w. A w ofercie nazwy nawet nie mo??na do??o??y? sobie dodatkowo 1 prawa do wla??ciciela baz danych. Nazwa jest mo??e i lepsza od Home.pl ale do Superhostu czy OVH brakuje im jeszcze sporo i d??ugo b?dzie brakowa?.

Rekordowy Maj

Blog ci?gle si? rozwija. Nawet pomimo tego ??e nie mam zbyt czasu by pisa?. Teraz na pierwszym planie jest uko??czenie studi??w. B?d? publikowa?? projekty :). Aktualnie pracuj? nad Traveling Salesman Problem (Problem komiwoja??era). Implementacja algorytmu heurystycznego jest mocno zaawansowana i do tego wszystkiego dokumentacja.

Pozycje w Google

Kolejny Awans Bloga w wyszukiwarce

Zapytanie pozycja
1. twoja stara 38
2. twoja stara wikipedia 6
3. twoja stara wiki 6
4. szyfrowanie xor 7
5. googla maps 4
6. googel maps 7
7. one time pad 6

Powy??sze dane pochodz? z Google Webmaster Tools. Dobrym rozwi?zaniem jest dodanie do iGoogle webmaster tools wiget. Nie trzeba za ka??dym razem si? logowa? do GWT i skaka? po zak??adkach ??eby si? czego?? dowiedzie?.

Google Analytics jest r??wnie?? u??ytecznym narz?dziem dla webmastera, jednak sporo Adblock’??w oraz do??wiadczonych web surfer??w blokuje pobieranie urchin.js przez co dane mog? by? niewymierne.