Pro-moted

Jak tytu?? m??wi. Zosta??em project managerem. Dodatkowe obowi?zki. Kilka projekt??w w trakcie. Generalnie ci???ka jest praca w sektorze IT.

Poza narzekaniem na prac? programuje we Flexie na du??? skal?. Otrzyma??em Licencje edukacyjn? na Flex Buildera. Dost?pne jest to dla wszystkich student??w i uczni??w. Wystarczy zarejestrowa? si? na:

http://www.flexregistration.com/

A nast?pnie poczeka? z 3 dni a?? zweryfikuj? twoje dane oraz skan legitymacji studenckiej.

Jestem pod du??ym wra??eniem developmentu aplikacji we flexie, poniewa?? 120 linii kodu to ju?? prawie kompletne GUI plus kolejne 50 linii i ju?? mamy GUI z obs??ug? event??w. A jak ju?? jeste??my na tym etapie to wystarczy dopisa? logik? i sko??czy? projekt :)

Ju?? nied??ugo pode??l? link do pierwszego projektu. Planuj? wzi???? udzia?? w Flex Challenge pomys?? na aplikacji? ju?? powsta??. Nawet uda??o si? sprecyzowa? kwazi specyfikacj? :) Ale to musz? by? bardziej Pro ni?? teraz z Flexem.

Jedna myśl nt. „Pro-moted

  1. Robert

    Gratulacje z awansu ;D.
    A jak wygrasz (wygramy) Mac’a na Flex Challange – to b?dziesz m??g?? kompa do ko??ca piwem zala?:).
    See ya

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>