Miesięczne archiwum: Wrzesień 2008

Barcamp

Miejsce spotkania Johny Rocker. Start 13. Jak zwykle dobra organizacja (trafili??my na karton z dobr? pizz? :-) ) Uda??o nam si? dosta? z Arturem, Damianem i Robsonem. Rozpropagowali??my AUG. Uda??o mi si? pozna? osobi??cie Kube Zwoli??skiego i ekip? Wykopu.

Pojawili si? inwestorzy. Generalnie Pozna??ski Barcamp idzie we w??a??ciwym kierunku.

Dzi?kuje Marcie jednej z organizatorek za pomoc w odzyskaniu mojego pendrive, kt??ry Robson musia?? zostawi? w usb.

Pozdrawiam,

Max

WP theme od zera 6h

Siemka drodzy czytelnicy. Ludzie z firmy maj? mnie za cz??owieka cz??owieka:

„co lubi opierdala? innych i samemu si? opierdala?”

To przez to przychodzenie do pracy o 11 i wychodzenie o 17 jak/lub i za bezczelne czytanie wykopu i wysy??anie link??w szefom :)

Zatem zachwieje ich mniemaniem w sprawie mojej skromnej osoby. Nic nie chcia??em sobie udowadnia?, a jednak nawet szybki jestem tak patrz?c przez pryzmat stylu pracy.

Dzisiaj ustanowi??em osobisty rekord (od 11:30 do 18:00) Z czego 2 h na rozmowy o projekcie z klientem, kolejna godzina na wykop i bash.

Dygresja: Teksty na bashu s? teraz bardzo ??rednie. Moderator??w oni zmienili czy co?

No i z 3 godziny na prac? nad tym theme’m no i pozosta??em 30 min na przerwy na fajk?.

Zatem wczoraj dosta??em 2 layouty (png24 oczywi??cie) po ciacha??em tyle ile mog??em, w sumie to strona nie wygl?da??a nawet byle jak, bo poprostu wstawi??em logo, „WP loop” i sidebar.

Projekt z kategorii moich ulubionych czyli dzisiaj dosta??em layout a wczoraj min??? deadline ca??ego projektu. Zatem szef mnie naciska:

Max r??b ten theme bo trzeba dzisiaj co?? klientowi pokaza?.

No i teraz rozpoczynaj? si? emocj?.

 • 13 min zaj???o mi ??ci?gni?cie 60 mb z psd’kami( downsteram tylko 1mbps po radiu a wia?? wiatr i wywiewa?? mi pakiety na lotnisko).
 • Kolejne 35 min wyci?cie tego czego nie mog??em sobie pochlasta? z png.
 • 22 min Losowy Header
 • 30 min klepa??em menu i submenu (wariacje wp_list_pages).
 • 15 min ustawia??em sidebar
 • nast?pne 15 min walczy??em z g??upim search formem, kt??ry si? rozjed??a??.
 • No to mamy ju?? 1 h 33 min a zosta?? mi do wyklepania template g????wnej strony, na kt??rym maj? by? jakie?? ??mieszne divy z ofert?.
 • W porodowych b??lach napisa??em kod tych bloczk??w, oczywi??cie musia??em napisa? przy okazji z 4 hacki na MSIE6 bo nie by??a by sob? ta przegl?darka gdyby nagl? zacz???a wy??wietla? marginesy przy <h3> normalnie (kolejne 35 min z ??yciorysu)
 • Wprowadzenie dummy contentu zaje??o mi jakie?? 10 min.
 • Nadszed?? czas na test w IE6 i IE7 5 min
 • FAIL. w template na stronie g????wnej wysypa?? si? margines headera.
 • 15 min Pisanie hack??w dla g??upiego headera.
 • 5 min (Czajnik + Woda , Kubek + Cukier + Nescafe) = Czarna s??otka ciecz o smaku zwyci?ztwa :-)

Jeszcze projekt nie sko??czony zosta??y pierdo??y, kt??re zabieraj? zazwyczaj najwi?cej czasu. Ale od png do strony w 300 min?

Jak to mawia?? Duke Nukem: Damn. I’m good!

Jeszcze najlepsze jest to, ??e to projekt dla normalnych klient??w (tych z poza polski), kt??rzy  traktuj? termin zap??aty serio. Czemu w polsce nie mo??na faktur p??aci? Escrow?

Aha i najwa??niejsze efekty pracy, ??ebym nie by?? go??os??owny:

Before

After
http://projects.blackmoondev.com/callto.net

Ps.

Ja wiem ??e tam jest sporo niedoci?gnie? np: „search form” lub „op??ywanie tekstem na home” no ale jak bym si? takimi pierdo??ami mia?? zajmowa? to bym do przysz??ego pi?tku nie osi?gn??? efektu z teraz.

mGz vs Vista Parano

Wszystko rozpocz???o si? od tego, ??e Marta zacz???a podej??ewac obecno??? jakiego?? z??o??liwego oprogramowania. Symptomem choroby by?? znacz?cy spadek ju?? i tak miernej wydajno??ci. Norton uwa??a?? ??e wszystko jest ok. No to zaproponowa??em skaner on-line. Po czym okaza??o si?, ??e uruchomienie skanera Kaspersky On-line wymaga zamkni?cia Nortona. Pomimo zatrzymania Nortona, nadal nie udawa??o si? uruchomi? apletu javy na stronie kasperskiego by przeskanowa?? komputer. No to odinstalujmy Nortona, przecie?? on zabiera po??ow? z dost?pnego ramu. Po odinstalowaniu skaner On-line ruszy??. Znalaz?? 3 wirusy.

Krokiem kolejnym by??a instalacja Kaspersky Antyvirus. I tu zacz??? si? splot dziwnych zdarze??. Po pierwsze, gdy Marta zainstalowa??a znalezion? wersj? na dobreprogramy.pl (ver. 7) to dopiero zacz???y si? jaja. Vista pokaza??a pazurki. Po udanej instalacji i obowi?zkowym restarcie systemu ukazuje si? screen z wyborem usera. System si? ??aduj?. A tu nagl? halt. Komunikat z cyklu „You’re Fucked!” nast?puj?cej tre??ci:

W programie Windows dokonano niedozwolonej zmiany

-Dowiedz si? wi?cej online

-Zamknij

Dowiedz si? wi?cej online przekierowywa??o na stron? MS by sprawdzi? oryginalno??c systemu, przez kt??r? i tak nie da??o si? przebrn?? pod FF3.

A zamknij wylogowywa??o u??ytkownika.

Dygresja:

Zatem dobreprogramy maj? bardzo aktualn? baz? program??w skoro udost?pniaj? mirror z przed roku. Co wi?cej pisz?c w opisie programu, ??e jest zgodny z Widnows Vista. No nie ma si? co oszukiwa? bo ten serwis jest sponsorowany przez MS i Symantec.

Koniec dygresji.

Zatem poczyta??em zagraniczne fora i doczyta??em, ??e mo??e pom??c instalacja nowego Kasperskiego (v.9), czyta??em r??wnie?? polskie fora i na nich wisia??y posty gdzie ludziom nic nie pomaga??o. Ton?cy brzytwy si? chwyta wi?c zassa??em najnowsz? wersje.

Kolejna Dygresja:

Dzi?kuje serdecznie wspania??omy??lnemu panu Billowi G. , kt??ry pozwoli?? mi w tak „krytycznej” sytuacji dla systemu uruchomi? FF3 (bo by??a domy??ln? przegl?dark?) oraz nie odci??? mi dost?pu do dysk??w i mog??em ??ci?gn?? now? wersj?.

Koniec dygresji. Ironia? Sami oce??cie.

Uda??o mi si? j? zainstalowa?. I problem znik??.

Wnioski:

 1. Jak masz kupi? laptopa to upewnij si? ??e s? dost?pne dobre sterowniki do XP aby downgrade by?? mo??liwy.
 2. Nie korzystaj z dobreprogramy.pl
 3. Vista broni si? przed zalogowanymi u??ytkownikami bardziej ni?? przed tymi z nieautoryzowanym dost?pem.
 4. Norton Antivirus sam jest Wirusem.