Miesięczne archiwum: Listopad 2008

Konferencje, spotkania i zmiany.

W ostatnim tygodniu go??ci??em na 2 konferencjach. Pierwsza z nich Eclipse Demo Camp odby??a si? w Poznaniu. Agenda i szczeg????y zawarte s? na na wiki projektu eclipse. Generalnie ten camp/konferencja odbywa si? cyklicznie raz na p???? roku. Tematem przewodnim ca??ej konferencji by??o RCP, wtyczkach do eclipse’a, wyci?ganiu potrzebnych sobie widok??w z innych plugin??w.

Kolejn? Konferencj?, w kt??rej mia??em przyjemno??? partycypowa? by??a to RIA Days. Zorganizowa??a j? wroc??awska grupa u??ytkownik??w adobe FlexTech. Co tu du??o m??wi? najwi?ksze umys??y Flex’a w Polsce zebra??y si? w jednym miejscu. Ben Forta – Senior Technical Evangelist w Adobe Systems, powala?? nas na kolana kolejnymi demkami z aplikacji chodz?cych na ColdFusion, gdzie w 4 linach kodu mog??e?? rozwi?za? problem konflikt??w danych i zapisu. Zaszczyci?? nas swoj? obecno??ci?, pomimo tego ??e w zesz??ym tygodniu by?? w San Francisko na Adobe Max i za tydzie?? zn??w opuszcza rodzine i leci do Mediolanu.

Uda??o pozna? mi si? Piotra Walczyszyna, pierwszego Platform Evangelist’y rodzimej produkcji. Porozmawiali??my chwile i do tej porty nie mog? zapomnie? jego miny jak opowiedzia??em mu o developmencie ostatniej Flexowej aplikacji. I problemach zwi?zanych z Wieloma obiektami NetConnection(). Przynajmniej zapewni?? mnie ??e we Flex Builderze 4 b?dzie narz?dzie do Debugu tych po???cze??.
Rozstrzygni?ty r??wnie?? zosta?? konkurs Adobe Flex Challange. I Tutaj taki ma??y osobisty epic Fail bo z ekip? z AUG Pozna?? mieli??my r??wnie?? startowa?. Jednak nie mieli??my wystarczaj?cych rezerw czasowych by wykona? projekt. Z reszt? cz??owiek co wygra?? i tak wymi??t?? by nasz? aplikacj? pod robocz? nazw? ProjectSteer.
W sumie to tyle zawodowo/developersko. Chocia?? tutaj pozytywnie. Bo prywatne ??ycie si? powali??o.
Aaaa jeszcze jedno Zapraszam wszystkich serdecznie na spotkanie Adobe User Group Pozna??. Odb?dzie si? ono 2 XII 2008. Jak do nas dojecha? i o kt??rej si? rozpocznie mo??na przeczyta? na oficjalnej stronie Adobe User Group Pozna??

Pozdrawiam,
Max

WP Product Catalogue

Zapowiadam wydanie pluginu do WordPress’a o wdzi?cznej nazwie Product Catalogue. Projekt jest w fazie implementacji.  Pierwsze beta-testy odb?d? si? jeszcze w listopadzie. Planowane Feature’y:

 • Ogl??lne:
  • Multi Lang
  • Pe??en Panel Admina
  • wsparcie Short Tags (wy??wietlanie kategorii/produktu) na dowolnej stronie lub wpisie
 • Kategorie:
  • Drzewiasta lista kategorii
  • Ka??da kategoria ze zdj?ciem i opisem
  • Porz?dek wy??wietlania zarz?dzalny
 • Produkt:
  • Jeden Produkt Wiele zdj?? + ThickBox
  • Opis + opcjonalny plik do downloadu
  • Zarz?dzalny porz?dek wy??wietlania produkt??w

To jest specyfikcja bazowa. Jak b?dzie troszk? wi?cej ni?? teraz (ok 500 linii kodu) postaram si? wrzuci? jakie?? screeny :)

Pozdrawiam.