Miesięczne archiwum: Grudzień 2008

?ern?? Hora

Po kontuzji w pierwszy dzie?? uda??o mi si? j? nieco zaleczy? i dzisiaj udali??my si? na stok. Poni??ej porcja zdj?? z dzisiejszego je??d??enia.

Teraz czuj? si? jak by mnie poci?g przejecha?? (jazda z ma??ymi 4 przerwami od 9:00 do 15:30 ). Co gorsza warunki ??niegowe s? ??rednie i w wielu miejscach l??d zajmuj? wi?ksz? cz???? trasy, a w p????cieniu jaki rzucaj? drzewa na stok ci???ko dostrzec te oblodzone miejsca.

Jutro b?dziemy je??dzi? na Svat?? Peter. Wiecej zdj?? ju?? jutro.

Pozdrawiam,

mGz

Spotkanie AUG i nadchodz?cy barcamp

Po Wtorkowym spotkaniu Adobe User Group Pozna??, na kt??rym mog??em popisa? si? projektem jaki teraz robi? razem z Robertem wi?cej na ten temat mo??na poczyta? na stronie grupy w po??cie zawieraj?cym debriefing ze spotkania.
13.12.2008 o 13:00 GMT +1 Odb?dzie si? trzynasty z cyklu Barcamp odb?dzie si? on w Starym Browarze(S??odownia). B?d? na pewno. Amatorom konferencji przy piwie i pizzy gor?co polecam(tylko pizza za friko). Dla os??b zainteresowanych dalszymi informacjami zapraszam na Stron? barcamp’u