Miesięczne archiwum: Luty 2009

Konkurs na logo mojego wydzia??u

Zorganizowano konkurs na logo mojego wydzia??u. ( http://samorzad.wmid.amu.edu.pl/samorzad/html/index1.php)

Jak wiadomo teraz jestem weso??ym bezrobotnym zatem i cierpie na nadmiar wolnego czasu wi?c postanowi??em przygotowa? swoj? prac? konkursow?. Przy??wieca??y mi dwa za??o??enia. Po pierwsze ma by? ekstremalnie proste. Po drugie mia??o przypomina? wz??r matematyczny.

Oto moja praca konkursowa :)

logowmi

After the session

Wszystko zadne, nawet najwi?kszy kozak w pierwszym terminie. W mi?dzyczasie poszukuje pracy o dziwo nawet czynnie, bo ju?? m??j fejm na goldenline si? chyba wyczerpa??.

W mi?dzy czasie by m??j talent programistyczny nie zardzewia?? do reszty zaj???em si? ambitnym przedsi?wzi?ciem, polegaj?cym na stworzeniu Thema do wordpressa dla mojego znajomego co zajmuje si? renowacj? starych motor??w. O dziwo stworzy??em r??wnie?? w??asnor?cznie na tablecie Wacom Bamboo wyczesany layout i w??a??nie jestem w trakcie jego ci?cia. Ja rozumiem, ??e poj?cie wyczesany jest mocno przegi?te. R??wnie?? typografia pozostawia wiele do ??yczenia, ale to ju?? s? pierdo??y, kt??rymi mo??na zaj?? si? podczas pisania CSS’??w.

Layout Classic Motor

Layout Classic Motor

Jak to zwykle bywa po dobrze wykonanym obowi?zku czas odpocz?? wi?c dnia 7.03 uderzam tutaj:

Wy??wietl wi?ksz? map?

Tymczasem zostawiam wam co?? do przemy??le??, a’propos waszych wym??wek w pracy.

B?dzie mnie jeszcze mo??na zobaczy? na najbli??szym Barcampie oraz marcowym spotkaniu Pozna?? Adobe User Group

Pozdrawiam wszystkich Allegrowicz??w,

mGz

session

Witam,

Ostatnio ma??o pisz? bo Szara Egzystencja Sta??a si? Jeban? Apokalips?. Tak dla tych co rebus by?? za trudny trwa sesja w najlepsze.  50% egzamin??w uda??o ju?? przebrn?? nawet z pozytywnym efektem teraz jeszcze tylko wyniki wczorajszego egzaminu z Modelowania System??w Informatycznych i W przysz??? sobot? ostatni egzamin. Koniec sesji wi???e si? r??wnie?? z cz?stym piciem, wi?c pewnie znowu b?dzie przerwa na kaca w postach.

Poz a tym wszystkim jestem od tygodnia weso??ym bezrobotnym. Ciesz? si? urlopem oraz czasem, kt??ry mam i mog? po po??wi?ci? na nauk?, ??eby potem znowu nie gania? jakiego?? egzaminu do maja w sesji zimowej :).

Pozdrawiam,

mGz