[Ubuntu] ssh obs??uga wielu kluczy prywatnych

Praca dla wielu klient??w wymusza dost?p do wielu r????nych serwer??w ssh. Z FTP nie ma takiego problemu gdy?? mo??emy zapisa? sobie dane dost?powe w managerze np. FileZilla.

 1. Pierwsze co musimy zrobi? to doda? plik konfiguracyjny do ssh i ustawi? prawa zapisu/odczytu tylko dla naszego usera:
  touch ~/.ssh/config
  chmod 600 ~/.ssh/config
 2. Nast?pnie edytujemy configgedit ~/.ssh/config dodaj?c hosty i klucze wg nast?puj?cego schematu:
  Host *.klien1.pl
    IdentityFile ~/.ssh/id_dsa.klient1
    User userKlienta1

  Gdzie:

  • Host – to adres serwera
  • IdentityFile – to plik zawieraj?cy klucz prywatny dla danego hosta
  • User – u??ytkownik maj?cy prawa do po???czenia si? z hostem
  • Port – Opcjonalny parametr z portem po???czenia gdy go nie dodamy to ssh b?dzie ???czy??o si? po domy??lnym porcie 22
  • Wg tego klucza mo??na doda? wiele host??w dzi?ki czemu nie b?dziemy musieli pami?ta? nic wi?cej jak tylko ich adres i ewentualne has??o, kt??rym mo??e by? zabezpieczony klucz prywatny.

 3. Testujemy nasze po???czenie:
  ssh serwer1.klien1.pl
  • o ile zrobili??my wszystko dobrze to ssh po???czy si? z userKlienta1@serwer1.klien1.pl
  • u??ywaj?c klucza prywatnego: ~/.ssh/id_dsa.klient1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>