[linux] Rekurencyjna zamiana tab??w na spacje w ca??ym katalogu

Cz?sto si? zdarza, gdy pracujemy w wi?kszym zespole albo z zewn?trznym web developerem, ??e w jednych plikach s? wci?cia robione tabulatorem natomiast w naszych plikach mamy wszystko ??adnie powcinane spacjami. Co wtedy zrobi??

  1. Wymusi? polityk? sp??jnych wci?? i trzyma? si? schematu przy wszystkich nowych klasach i templateach.
  2. A stare pliki prze konwertowa? za pomoc? skryptu:
     $ find ./ -type f -exec sed -i 's/\t/ /g' {} \; 

Niestety istnieje ryzyko, gdy u??ywany przy projekcie system kontroli wersji nie ignoruje zmian w tzw.”whitespaces”. Wtedy mo??emy zrobi? kolegom wi?cej szkody ni?? po??ytku generuj?c konflikt na ka??dej linii plik??w, w kt??rych to w??a??nie dokonali??my zmiany wci??.

Rozwi?zanie jest proste do wprowadzenia w pi?tek „na koniec dnia”. Trzeba uprzedzi? wszystkich developer??w i poprosi? o commit (i ewentualny push w zale??no??ci jakiego repozytorium u??ywamy). Konflikt??w nie b?dzie a jako??? pracy b?dzie zdecydowanie wy??sza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>