Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

coderbits

Zamkni?ta Beta Coderbits!

Ostatnio dosta??em na Twitterze zaproszenie od zamkni?tej Bety startupu CoderBits.com. Serwis naprawd? zamiata reszt? konkurencji. Przepych integracji zabija. My??la??em ??e po CoderWall.com  nie zaskoczy mnie nic swoimi integracjami. Jednak si? myli??em, gdy?? tworzenie w??asnego na coderbits profilu polega na dok??adaniu kolejnych kont z serwis??w mniej lub bardziej dotycz?cych programowania, system??w kontroli wersji, profilu zawodowego itd.

Po spi?ciu 19 kont m??j profil wygl?da tak: https://coderbits.com/mgz

 

Zaproszenie do zamkni?tej Bety

https://coderbits.com/account/signup?inviteCode=bf778296-2254-4892-b868-d8493ace8ba2

ubuntu-amdati

[Ubuntu]AMD Radeon debug temperatury karty graficznej

M??j radeon w laptopie si? niemi??osiernie przegrzewa??. Temperatura skaka??a o 10’C gdy tylko porusza??em oknem w Unity 3d. Podczas pracy lub gry karta potrafi??a osi?gn?? 106’C po czym laptop z poziomu biosu si? wy???cza?? by zapobiec usma??eniu si? karty. Nic nie trafia??o do syslogu.

Rad? da?? serwis NBD Della, gdy?? okaza??o si? ??e chi??czyk, kt??ry sk??ada?? m??j egzemplarz ch??odzenie CPU i karty graficznej dokr?ci?? je jedynie dwiema ??rubkami zamiast siedmioma. Serwisant sam by?? zaskoczony.

By zdiagnozowa? problem, gdy?? najpierw obstawia??em CPU,a nast?pnie dysk napisa??em skrypt, kt??ry loguje do pliku aktualn? temperatur? uk??adu graficznego.

 

Dzi?ki niemu centrala serwisu Dell odrazu przys??a??a serwisanta z nowym uk??adem ch??odzenia.