Archiwa kategorii: czas wolny

Spotkanie AUG i nadchodz?cy barcamp

Po Wtorkowym spotkaniu Adobe User Group Pozna??, na kt??rym mog??em popisa? si? projektem jaki teraz robi? razem z Robertem wi?cej na ten temat mo??na poczyta? na stronie grupy w po??cie zawieraj?cym debriefing ze spotkania.
13.12.2008 o 13:00 GMT +1 Odb?dzie si? trzynasty z cyklu Barcamp odb?dzie si? on w Starym Browarze(S??odownia). B?d? na pewno. Amatorom konferencji przy piwie i pizzy gor?co polecam(tylko pizza za friko). Dla os??b zainteresowanych dalszymi informacjami zapraszam na Stron? barcamp’u

mGz vs Vista Parano

Wszystko rozpocz???o si? od tego, ??e Marta zacz???a podej??ewac obecno??? jakiego?? z??o??liwego oprogramowania. Symptomem choroby by?? znacz?cy spadek ju?? i tak miernej wydajno??ci. Norton uwa??a?? ??e wszystko jest ok. No to zaproponowa??em skaner on-line. Po czym okaza??o si?, ??e uruchomienie skanera Kaspersky On-line wymaga zamkni?cia Nortona. Pomimo zatrzymania Nortona, nadal nie udawa??o si? uruchomi? apletu javy na stronie kasperskiego by przeskanowa?? komputer. No to odinstalujmy Nortona, przecie?? on zabiera po??ow? z dost?pnego ramu. Po odinstalowaniu skaner On-line ruszy??. Znalaz?? 3 wirusy.

Krokiem kolejnym by??a instalacja Kaspersky Antyvirus. I tu zacz??? si? splot dziwnych zdarze??. Po pierwsze, gdy Marta zainstalowa??a znalezion? wersj? na dobreprogramy.pl (ver. 7) to dopiero zacz???y si? jaja. Vista pokaza??a pazurki. Po udanej instalacji i obowi?zkowym restarcie systemu ukazuje si? screen z wyborem usera. System si? ??aduj?. A tu nagl? halt. Komunikat z cyklu „You’re Fucked!” nast?puj?cej tre??ci:

W programie Windows dokonano niedozwolonej zmiany

-Dowiedz si? wi?cej online

-Zamknij

Dowiedz si? wi?cej online przekierowywa??o na stron? MS by sprawdzi? oryginalno??c systemu, przez kt??r? i tak nie da??o si? przebrn?? pod FF3.

A zamknij wylogowywa??o u??ytkownika.

Dygresja:

Zatem dobreprogramy maj? bardzo aktualn? baz? program??w skoro udost?pniaj? mirror z przed roku. Co wi?cej pisz?c w opisie programu, ??e jest zgodny z Widnows Vista. No nie ma si? co oszukiwa? bo ten serwis jest sponsorowany przez MS i Symantec.

Koniec dygresji.

Zatem poczyta??em zagraniczne fora i doczyta??em, ??e mo??e pom??c instalacja nowego Kasperskiego (v.9), czyta??em r??wnie?? polskie fora i na nich wisia??y posty gdzie ludziom nic nie pomaga??o. Ton?cy brzytwy si? chwyta wi?c zassa??em najnowsz? wersje.

Kolejna Dygresja:

Dzi?kuje serdecznie wspania??omy??lnemu panu Billowi G. , kt??ry pozwoli?? mi w tak „krytycznej” sytuacji dla systemu uruchomi? FF3 (bo by??a domy??ln? przegl?dark?) oraz nie odci??? mi dost?pu do dysk??w i mog??em ??ci?gn?? now? wersj?.

Koniec dygresji. Ironia? Sami oce??cie.

Uda??o mi si? j? zainstalowa?. I problem znik??.

Wnioski:

  1. Jak masz kupi? laptopa to upewnij si? ??e s? dost?pne dobre sterowniki do XP aby downgrade by?? mo??liwy.
  2. Nie korzystaj z dobreprogramy.pl
  3. Vista broni si? przed zalogowanymi u??ytkownikami bardziej ni?? przed tymi z nieautoryzowanym dost?pem.
  4. Norton Antivirus sam jest Wirusem.

Bli??ej Natury

Weekend, wycieczka autem „pod Pozna??” (87,6 Km).  Spanie w namiocie. Deszcz, wilgo?, komary. Wszystko po to by odstresowa? si? przed egzaminem wst?pnym na studia II stopnia i spotka? si? z Mart? po 2 tygodniach roz???ki. Pe??en energii i pogryzie?? spowodowanych przez Culex pipiens molestus. Wracam do Poznania by dosta? si? na studia. I podgoni? projekty w pracy :)

Pozdro

iPod nano 8GB – chi??ska podr??bka

Kupi??em na allegro iPod’a nano 8GB podono ze UK z wystawy i pude??ko by??o p?kni?te, to dlatego tak tanio. Akcja BCM w sumie wylicytowa??em 345 z?? + przesy??ka. A w Cortlandzie taki iPod kosztuje oko??o 700 z??. Zatem oferta by??a do??? atrakcyjna. Przelew poszed??. Paczka przysz??a a w niej.

Na pierwszy rzut oka wygl?da ok.
Podrobiony iPod nano 8GB

Jednak nigdy nie widzia??em iPoda z napisem iPod pod wy??wietlaczem i LCD umieszczonym nie na ??rodku.

Dalej zacz???y si? schody po odpaleniu odtwarzacza.

Ekran tu?? po uruchomieniu

I dalej magiczne menu w 8 kolorach.

Oczywi??cie nie ma dotykowego k????eczka. Zamiast niego wstawiono 4 kierunkowy jog.

Dalej s??uchawki. Totalna podr??bka. Jako??? wykonania to dno nawet jak na standarty chi??skich podr??bek.

S??uchawki

Czar? goryczy przepe??ni??o to ??e instrukcja by??a po „Angielskiemu”

Instrukcja 1

Instrukcja 3

Jedyne co chi??czykom wysz??o to prawie ??e idealna obudowa urz?dzenia.

I z???cza chocia?? nie mam poj?cia czy zgodne z iPodem nano Appla

Z???cza

Je??eli macie okazje kupi? jakiego kolwiek iPoda z allegro. To zanim b?dziecie licytowa? popro??cie o oddatkowe foty.

Nowy theme.

Jak powszechnie wiadomo: Fryzjer ma fataln? fryzur?. Kucharz zjada resztki a webdeveloper u??ywa nie swoich them??w :)

Poprzedni mnie ju?? denerwowa??. Wi?c teraz cieszcie si? nowym (mam nadziej?, ??e bardziej sensownym) wygl?dem mojego Developer Bloga.

Google maps Guru!

W firmie uzyska??em miano Guru Guielowych maps :). Teraz ka??dy projekt kt??ry jest bli??ej lub bardziej zwi?zany z Google Maps Najpierw jest konsultowany ze mn?.

Pr??cz googlemaps.com guru pobi??em kolejny rekord w kodowaniu weekendowym. Motywowany kontrol? u klienta, kt??ry dosta?? dofinansowanie na sklep internetowy z urz?du miasta. Napisa??em 80% silnika sklepu w drobne 48 h (mo??e 30h pracy). Nowy rekord. Rekord ju?? dost?pny do ogl?dania na: zdrowietouroda.mmx3.pl (wersja robocza, css trzeba doko??czy?, po dok??ada? zdj?cia do artyku????w oraz napisa? jeszcze logowanie, koszyk, rejestracje i panel admina).

Nie ma co narzeka? na prace wi?c blog z EMO/mobber-blog sta?? si? DEV-blog. Chyba zmiana na lepsze. A tak z plan??w na przysz??o???. To znowu goni? mnie deadline. Mam kolejne zlecenia i w mojej dobie kt??ra ma z 25 godzin ju?? zaczyna brakowa? czasu na 3 h snu.

Szykuje si? sylwester w Zakopanem na desce. Rezerwacja jest. Wi?c b?d? nowe foty na plfoto.com. Bo nie mam  teraz nawet czasu na obrobienie, wykadrowanie zdj?? co ju?? le??? na dysku i wrzucenie ich do profilu. Kiedy?? to by??y czasy… Czeka??o si? te 24 h ??eby doda? nowe zdj?cie.

inea cs 1.6 tp sux.

Rok czasu mam kilka flag administratora na znanym serwerze ceesowym. Niestety nie doceniaj? mojego wk??adu w rozw??j spo??eczno??ci. I kolejnych flag nie daj?. Mam ju?? dosy? bycia besztanym przez ma??olat??w z kompleksami, ??e ja admin nie jestem…

Inea tp

Mo??e brakowa? mi troch? czasu w najbli??szym okresie, wi?c gra w cs’a zostanie ograniczona si??? rzeczy. Nie pale 2 tydzie??.