Archiwa kategorii: Ubuntu

ubuntu-amdati

[Ubuntu 13.10] Migaj?cy pulpit Unity gdy pod???cze drugi monitor (hdmi / vga) AMD Radeon 7600M

Ubuntu znowu to zrobi??o. Boryka??em si? z tym problemem od kilku tygodni. Zniecierpliwiony czeka??em na update systemu oraz reinstalowa??em sterowniki. Jednak problem nie le??a?? w sterownikach ATI(o dziwo 😉 ) jak si? okaza??o po trzysetnym „googlaniu”.
Czytaj dalej

meet.php

[Ubuntu] Testowanie konfiguracji smtp na serwerze produkcyjnym

Cz?sto zdarza si? tak, ??e w trakcie deploymentu okazuje si? ??e na serwerze produkcyjnym nie dzia??a wysy??anie emaili z aplikacji np. Symfony2. Admin zarzeka si?, ??e wszystko zosta??o skonfigurowane poprawnie. Natomiast SwiftMailer m??wi:

01-how-about-no-bear

Maile nie dochodz?. Klient rzuca mi?sem. Na karku czujesz wilgotny i szarpany oddech project managera.

Na ratunek przychodzi swaks!


Dostajesz ??liczny log, kt??ry wysy??asz do wszystkich mo??liwych CC i blameujesz admina co konfigurowa?? serwer.

and-not-a-single-fuck-was-given-that-day-guitar-war

ubuntu-amdati

[Ubuntu]AMD Radeon debug temperatury karty graficznej

M??j radeon w laptopie si? niemi??osiernie przegrzewa??. Temperatura skaka??a o 10’C gdy tylko porusza??em oknem w Unity 3d. Podczas pracy lub gry karta potrafi??a osi?gn?? 106’C po czym laptop z poziomu biosu si? wy???cza?? by zapobiec usma??eniu si? karty. Nic nie trafia??o do syslogu.

Rad? da?? serwis NBD Della, gdy?? okaza??o si? ??e chi??czyk, kt??ry sk??ada?? m??j egzemplarz ch??odzenie CPU i karty graficznej dokr?ci?? je jedynie dwiema ??rubkami zamiast siedmioma. Serwisant sam by?? zaskoczony.

By zdiagnozowa? problem, gdy?? najpierw obstawia??em CPU,a nast?pnie dysk napisa??em skrypt, kt??ry loguje do pliku aktualn? temperatur? uk??adu graficznego.

 

Dzi?ki niemu centrala serwisu Dell odrazu przys??a??a serwisanta z nowym uk??adem ch??odzenia.

ubuntu-amdati

[ubuntu 12.10] Problem z Unity i AMD Radeon HD 6770M/7650M + Intel HD 3000 [rozwi?zany!][Update!]

Objawy:
Po aktualizacji dystrybucji z 12.04 na 12.10 systmem uruchamia si? w low-graphics mode. Reinstalacja sterownik??w AMD nie pomaga. Czyli z grania na Ubuntu nici.
Pow??d:
AMD zepsu??o sterowniki w wersji 12.10.

O look They kill fglrx. You bastards!

Czytaj dalej

symfony_black_02

[Ubuntu] Instalacja LESS oraz Integracja z Symfony2 Assetic

Ostatnio staje si? bardziej popularny LESS. By go zintegrowa? z Symfony2 za pomoc? Assetic’a i zachowa? pr?dko??? ??adowania strony bez przeskoku spowodowanego kompilacj? LESS’a przez JavaScript less.js.

Dzi?ki temu pliki less b?d? skompilowane do normalnego css. Dodatkowo mo??na je wrzuci? bezpo??rednio na serwer do static contentu np. Amazon S3.

Schemat dzia??ania Less Node.js i Assetica

Schemat dzia??ania Less Node.js i Assetica

 1. Instalacja Less

  1. Instalacja Node.js
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install git-core curl build-essential openssl libssl-dev
    git clone https://github.com/joyent/node.git
    cd node
    chmod +x ./configure
    ./configure
    make
    sudo make install
    node -v
   
  2. Instalacja NPM
   wget http://npmjs.org/install.sh --no-check-certificate
   sudo ./install.sh
  3. Instalacja Less
   sudo npm install less --global

   Parametr global jest niezwykle istotny, gdy?? nie b?dziesz m??g?? potem uzyska? dost?pu do lessa

  4. Dodanie PATH Less’a do ~/.bashrc
   Edytuj plik: ~/.bashrc

   gedit ~/.bashrc
   

   Dodaj now? lini? na ko??cu pliku:

    PATH=$PATH:$HOME/node_modules/less/bin
   
  5. Teraz trzeba prze??adowa? profil Basha
    source ~/.bashrc
   
  6. Testujemy Less!
    lessc wejscie_less.less > wyjscie_css.css
 2. Integracja z Symfony2 i Assetic
  1. Konfiguracja Assetic
   Edytujemy config.yml i dodajemy 3 lini? zwi?zane z lessem tak jak to wida? na przyk??adzie poni??ej:

   # app/config/config.yml
   assetic:
     debug:     %kernel.debug%
     use_controller: false
     filters:
       cssrewrite: ~
       less:
         node: /usr/local/bin/node
         node_paths: [/usr/local/lib/node]
       yui_css:
         jar: %kernel.root_dir%/../java/yuicompressor-2.4.6.jar
       yui_js:
         jar: %kernel.root_dir%/../java/yuicompressor-2.4.6.jar
   
  2. Edytujemy nasz g????wny plik layoutu(base.html.twig)
   Dodaj?c warto??? less, do argumentu filter:

   #base.html.twig
   ...
   <head>
   {% stylesheets filter='less,?yui_css' '@AcmeBundle/Resources/less/main.less' %}
     <link href="{{ asset_url }}" rel="stylesheet" media="screen" />
   {% endstylesheets %}
   </head>
   ...
   
  3. Budujemy assety za pomoc? Assetic’a
   php app/console assetic:dump --env=prod
   
  4. Cieszymy si? ??migaj?cym arkuszem styli kompilowanym z less’a!

[Ubuntu] Konwersja klucza prywatnego putty .ppk do klucza ssh

Gdy otrzymacie klucz od klienta do serwera ssh w formacie ppk, a z windowsem dawno wzieli??cie rozw??d rozwi?zanie jest jedno zainstalowa? putty-tools by dokona? konwersji:

sudo apt-get install putty-tools

Po udanej instalacji zabieramy si? za konwersje:

puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Gdzie:

 • id_dsa.ppk – plik wej??ciowy ppk
 • -O private-openssh – to output format
 • -o id_dsa to plik wyj??ciowy

Po skopiowaniu konwertowanego klucza do katalogu ~/.ssh

cp id_dsa ~/.ssh

i ustawieniu dost?pu do odczytu tylko dla twojego u??ytkownika:

chmod 600 ~/.ssh/id_dsa

mo??na si? po???czy? ju?? z serwerem.