Archiwa kategorii: doctrine

Symfony 1.4 w chmurze

Znalaz??em doskona??? prezentacje autorstwa Krisa Wallsmitha dotycz?c? uruchamiania symfony 1.4 w chmurze Amazonu. Opisuje ona:

  • implementacje doctrine 1.2 na Amazon RDS,
  • zarz?dzanie sesj? na Amazon EC2,
  • Upload Plik??w na Amazon S3,
  • konfiguracj? ??rodowiska na lokalne ??rodowisko developerskie,
  • deployment projektu do cloud’a.

W sieci nie ma wiele przyk??ad??w co do tego typu implementacji symfony 1.4. Wi?c uwa??am t? prezentacje jako cenne znalezisko.

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can’t create table

Je??eli przy pr??bie wywo??ania polecenia:

$symfony doctrine:insert-sql

Wyskakuje Ci b???d

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can't create table 'TwojaBazaDanych.#sql-6c_2d' (errno: 121)

To znaczy ??e mysql nie mo??e utworzy? relacji mi?dzy obiektami, z trywialnego powodu pole klucza obcego jest r????nego typu od pola powi?zanego w lokalnej tabeli.

Czytaj dalej