Archiwa kategorii: php

meetphp-hires

errbitPHP – Monitorowanie i retencja b???d??w webaplikacji

Moja prezentacja z ostatniego meet.php #11. O monitorowanie b???d??w i ich retencji za pomoc? Airbrake Notifier Api. Przy u??yciu Errbit’a. Hostowanego na darmowym heroku. Co daje doskonoa??y efekt przy kosztach rz?du godziny pracy przy deployu errbita na heroku.

Zapraszam do lektury.

Je??eli jeste??cie ju?? przekonani nad konieczo??ci? ??ledzenia b???d??w aplikacji produkcyjnych to zapraszam do dokumentacji samej biblioteki. By dowiedzie? si? jak j? zintegrowa? z waszymi aplikacjiami.

emgiezet/errbitPHP

Je??eli wiecie jak to zrobi? to zapraszam na packagista:
packagist.org/packages/emgiezet/errbit-php

Zapraszam do pull-request??w!

SunshinePHP

Symfony2 – Tak jak to robi Kris Wallsmith

Ostatni weekend obfitowa?? w konferencje. Opr??cz meetphp w poznaniu za oceanem odby??a si? konferencja SunshinePHP. A na niej wyst?pi?? tw??rca Assetic Kris Wallsmith ze swoj? prezentacj? na temat Symfony2.

Opisa?? w niej dobre praktyki programowania w Symfony2 wraz z MongoDB.

meet.php

Prezentacja na MeetPHP#8

Zapraszam wszystkich czytelnik??w na spotkanie meetPHP #8 ju?? w najbli??sz? sobot?(tj. 9.02.2013) o 17 w Poznaniu!

logo

Jak by kto?? nie zauwa??y??, to w agendzie jestem r??wnie?? wyszczeg??lniony 😉 A ponad to z tag??w tego wpisu mo??na wywnioskowa? o czym b?dzie moja prezentacja.

Do zobaczenia!

itvpdownloader

iTVPdownloader Silex APP

Z potrzeby chwili stworzy??em startup do ??ci?gania materia????w z itvp.pl.

Nawet dzia??a :) Live: http://itvpdownloader.mmx3.pl/

Kod mo??na zobaczy? na moim githubie, lub klikaj?c w link: https://github.com/emgiezet/iTVPDownloader

Applikacja powsta??a w 3 godziny (razem z deployem na AppFog – naprawd? rewelacyjny hosting). Za jaki?? czas pojawi si? nowy wpis na blogu dotycz?cy tworzenia takich szybkich aplikacji w Silexie z deploymentem na AppFoga.

symfony_black_02

Symfony2 – Dodawanie Klasy CSS do pola formularza zawieraj?cego b???d

Case

Webdeveloper przygotowa?? nam HTML do strony zawieraj?cej formularz.Przy b???dzie walidacji pola formularza. Pole to ma otrzyma? dodatkowo klas? CSS error. Je??eli to nie zostanie zaimplementowane, to kleint b?dzie w??ciek??y, szef da po premii. A webdeveloper co ci??? psd2html b?dzie mie? ci? za Lamera!

#Rozwi?zanie: 1 (Ugly)

Jest to proste, jednak wrzuca nam logik? do template??w TWIG’a. Przez co tracimy na czytelno??ci plik??w TWIG. Templaty „tyj?” przez ci?g??e wklejanie tego samego kodu.
Czytaj dalej

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

 1. ??ci?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
 2. Otw??rz Eclipse
 3. File -> Import
 4. Wybierz Preferences
 5. Za??aduj ??ci?gni?ty plik
 6. Ciesz si? nowym wygl?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.

PHP: ??wi?teczny cud – Prezentacja Ryana Weavera

3 frameworki w jednej aplikacji? Brzmi jak szale??stwo? A jednak da si?. Wsp????w??a??ciciel KNP-labs prezentuje jak zintegrowa?:

 • lithium
 • zend framework
 • symfony2 framework
 • pimple

Do tego troch? geekowskiego humoru i powsta??o 121 slajd??w, kt??re przedstawiaj? dobr? ide? korzystania z wycink??w framework??w, by opakowanie nie by??o ci???sze od samej aplikacji. Zapraszam do lektury.

View more presentations from Ryan Weaver

Symfony 1.4 w chmurze

Znalaz??em doskona??? prezentacje autorstwa Krisa Wallsmitha dotycz?c? uruchamiania symfony 1.4 w chmurze Amazonu. Opisuje ona:

 • implementacje doctrine 1.2 na Amazon RDS,
 • zarz?dzanie sesj? na Amazon EC2,
 • Upload Plik??w na Amazon S3,
 • konfiguracj? ??rodowiska na lokalne ??rodowisko developerskie,
 • deployment projektu do cloud’a.

W sieci nie ma wiele przyk??ad??w co do tego typu implementacji symfony 1.4. Wi?c uwa??am t? prezentacje jako cenne znalezisko.

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can’t create table

Je??eli przy pr??bie wywo??ania polecenia:

$symfony doctrine:insert-sql

Wyskakuje Ci b???d

SQLSTATE[HY000]: General error: 1005 Can't create table 'TwojaBazaDanych.#sql-6c_2d' (errno: 121)

To znaczy ??e mysql nie mo??e utworzy? relacji mi?dzy obiektami, z trywialnego powodu pole klucza obcego jest r????nego typu od pola powi?zanego w lokalnej tabeli.

Czytaj dalej