Archiwa kategorii: php

Roman2Decimal

Ujawniam tajemnice firmy Komputronik S. A. Publikuje kod, jaki by?? do napisania w trakcie rekrutacji na php developera w komputroniku:

zamiana liczb rzymskich na liczby dziesi?tne w php

<?
function convert($string) {
	$roman = array('I'=> '1','V'=>'5','X'=>'10','L'=>'50','C'=>'100','D'=>'500','M'=>'1000');
	for($i=0; $i<count($string); $i++) {
		$string[$i] = strtr($string[$i], $roman);
	}
	return $string;
}
function sumuj($tablica) {
	for($i=0; $ i< count($tablica); $i++) {
		if(isset($tablica[$i+1]) && ($tablica[$i]<$tablica[$i+1])) {
			$suma += $tablica[$i+1] - $tablica[$i];
			$i++;
		}else{
			$suma += $tablica[$i];
		}
	}
	return $suma;

	}

$string = array('M','I', 'M');
if(!is_array($string))
	$string = explode(' ',$string);
echo("<pre>");
print_r($string);
echo("</pre>");
$roman = array('I','V','X','L','C','D','M');
for($i=0; $i<count($string); $i++) {
	if(!in_array($string[$i], $roman))
		break;
	else{
		$tab = convert($string);
		echo("<pre>");
		print_r($tab);
		echo("</pre>");
		$suma = sumuj($tab);
		echo("<b>".$suma."</b>");

	}
}

?>