Archiwa tagu: Awans

Pro-moted

Jak tytu?? m??wi. Zosta??em project managerem. Dodatkowe obowi?zki. Kilka projekt??w w trakcie. Generalnie ci???ka jest praca w sektorze IT.

Poza narzekaniem na prac? programuje we Flexie na du??? skal?. Otrzyma??em Licencje edukacyjn? na Flex Buildera. Dost?pne jest to dla wszystkich student??w i uczni??w. Wystarczy zarejestrowa? si? na:

http://www.flexregistration.com/

A nast?pnie poczeka? z 3 dni a?? zweryfikuj? twoje dane oraz skan legitymacji studenckiej.

Jestem pod du??ym wra??eniem developmentu aplikacji we flexie, poniewa?? 120 linii kodu to ju?? prawie kompletne GUI plus kolejne 50 linii i ju?? mamy GUI z obs??ug? event??w. A jak ju?? jeste??my na tym etapie to wystarczy dopisa? logik? i sko??czy? projekt :)

Ju?? nied??ugo pode??l? link do pierwszego projektu. Planuj? wzi???? udzia?? w Flex Challenge pomys?? na aplikacji? ju?? powsta??. Nawet uda??o si? sprecyzowa? kwazi specyfikacj? :) Ale to musz? by? bardziej Pro ni?? teraz z Flexem.