Archiwa tagu: Barcamp

Spotkanie AUG i nadchodz?cy barcamp

Po Wtorkowym spotkaniu Adobe User Group Pozna??, na kt??rym mog??em popisa? si? projektem jaki teraz robi? razem z Robertem wi?cej na ten temat mo??na poczyta? na stronie grupy w po??cie zawieraj?cym debriefing ze spotkania.
13.12.2008 o 13:00 GMT +1 Odb?dzie si? trzynasty z cyklu Barcamp odb?dzie si? on w Starym Browarze(S??odownia). B?d? na pewno. Amatorom konferencji przy piwie i pizzy gor?co polecam(tylko pizza za friko). Dla os??b zainteresowanych dalszymi informacjami zapraszam na Stron? barcamp’u

New Skill Aquired

D??ugo nic nowego nie napisa??em, gdy?? zmog??a mnie choroba. Tydzie?? wyj?ty z ??yciorysu, gor?czka, antybiotyki. Cz??owiek nie mo??e pi?. No i z pracowaniem jest ci???ko. Co gorsza w trakcie owej choroby zasilacz w moim twinheadzie siad?? i musa??em zam??wi? nowy. Id?c o krok dalej by udowodni? wam jaki to by?? dla mnie ci???ki okres. Krurier co mia?? dostarczy? mi ??w drogocenny nabyty drog? kupna zasilacz. Stwierdzi??, ??e adres kt??ry poda??em nie istnieje. Co wzbudzi??o we mnie ogromn? ciekawo???, gdy?? zazwyczaj paczki do mnie dochodzi??y. Przynajmniej przez ostanie 22 i troch? lat ??ycia. Mo??e co?? si? zmieni??o. Grobelny szykuje pozna?? na euro 2012? Sam nie wiem.

Apropos tego skillu kt??ry posiad??em. Moja Fiesta odm??wi??a pos??usze??stwa i nauczy??em si? kolejnej rzeczy po sprawdzaniu stanu oleju. Wspierany ksi???k? Ford Fiesta Sam Naprawiam. Uda??o pod???czy? mi si? powt??rnie czujnik ci??nienia wtrysku paliwa. Dzi?ki czemu zaoszcz?dzi??em sto z??otych na mechaniku.

Dzisiaj Pierwszy dzie?? w pracy po L4. Dzi?ki Bogu szef(dbaj?c o moj? kondycj? psychofizyczn?) nie kaza?? mi nic robi? w php. Jednak by zachowa? produktywno??? pisa??em aplikacje we Flex’ie komunikuj?c? si? z FMS (Flash Media Server – drogie i robi bip, tylko po to by mo??na by??o flashe w architekturze client-server robi?/pisa?). No i nie uda??o mi si? nawet nawi?za? po???czenia z owym FMS, przynajmniej tak twierdzi?? debugger, kt??ry po dog???bnej analizie obiektu typu NetConnection stwierdzi??, ??e atrybut connected tej klasy ma przypisan? znan? doskonale wszystkim z Algebr Boola false. No tak to bywa GUI 15 minut. Pisanie 15 wersji klasy pobieraj?cej dane przez reszt? dnia. Taka to natura flexa.

Jutro barcamp, obecno??? moja jest przewidziana(pomimo faktu ??e plugin bob organizator na barkampie nie lubi si? z gmailem i nie przysy??a mi tokenu do rejestracji).