Archiwa tagu: composer

Silex – Class ‚Twig_Environment’ not found

Buduj?c nowy projekt w mikro frameworku Silex(w wersji fat). Mo??emy napotka? nast?puj?cy b???d:

ClassTwig_Environmentnot found

Zaraz przejdziemy po przeczytaniu dokumentacji gdy przejdziemy do pr??b stworzenia czego?? nowego i dodamy obs??ug? Twig’a. Google w tym przypadku nam nie wiele powie, gdy?? w?tek na GitHubie dotyczy zupe??nie innego problemu. A jak si? okazuje rozwi?zanie jest trywialnie proste.
Czytaj dalej