Archiwa tagu: Eclipse 3.8 Juno

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

  1. ??ci?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
  2. Otw??rz Eclipse
  3. File -> Import
  4. Wybierz Preferences
  5. Za??aduj ??ci?gni?ty plik
  6. Ciesz si? nowym wygl?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.