Archiwa tagu: google

Rekordowy Maj

Blog ci?gle si? rozwija. Nawet pomimo tego ??e nie mam zbyt czasu by pisa?. Teraz na pierwszym planie jest uko??czenie studi??w. B?d? publikowa?? projekty :). Aktualnie pracuj? nad Traveling Salesman Problem (Problem komiwoja??era). Implementacja algorytmu heurystycznego jest mocno zaawansowana i do tego wszystkiego dokumentacja.

Pozycje w Google

Kolejny Awans Bloga w wyszukiwarce

Zapytanie pozycja
1. twoja stara 38
2. twoja stara wikipedia 6
3. twoja stara wiki 6
4. szyfrowanie xor 7
5. googla maps 4
6. googel maps 7
7. one time pad 6

Powy??sze dane pochodz? z Google Webmaster Tools. Dobrym rozwi?zaniem jest dodanie do iGoogle webmaster tools wiget. Nie trzeba za ka??dym razem si? logowa? do GWT i skaka? po zak??adkach ??eby si? czego?? dowiedzie?.

Google Analytics jest r??wnie?? u??ytecznym narz?dziem dla webmastera, jednak sporo Adblock’??w oraz do??wiadczonych web surfer??w blokuje pobieranie urchin.js przez co dane mog? by? niewymierne.