Archiwa tagu: php

meetphp-hires

errbitPHP – Monitorowanie i retencja b???d??w webaplikacji

Moja prezentacja z ostatniego meet.php #11. O monitorowanie b???d??w i ich retencji za pomoc? Airbrake Notifier Api. Przy u??yciu Errbit’a. Hostowanego na darmowym heroku. Co daje doskonoa??y efekt przy kosztach rz?du godziny pracy przy deployu errbita na heroku.

Zapraszam do lektury.

Je??eli jeste??cie ju?? przekonani nad konieczo??ci? ??ledzenia b???d??w aplikacji produkcyjnych to zapraszam do dokumentacji samej biblioteki. By dowiedzie? si? jak j? zintegrowa? z waszymi aplikacjiami.

emgiezet/errbitPHP

Je??eli wiecie jak to zrobi? to zapraszam na packagista:
packagist.org/packages/emgiezet/errbit-php

Zapraszam do pull-request??w!

meet.php

Prezentacja na MeetPHP#8

Zapraszam wszystkich czytelnik??w na spotkanie meetPHP #8 ju?? w najbli??sz? sobot?(tj. 9.02.2013) o 17 w Poznaniu!

logo

Jak by kto?? nie zauwa??y??, to w agendzie jestem r??wnie?? wyszczeg??lniony 😉 A ponad to z tag??w tego wpisu mo??na wywnioskowa? o czym b?dzie moja prezentacja.

Do zobaczenia!

Tutorial – Import do Eclipse 3.8 Juno schematu kolorowania kodu z Aptana Studio

D??ugi czas w swojej karierze u??ywa??em Aptany. Przyzwyczai??em si? do jej kolorowania. Jednak ze wzgl?d??w wydajno??ciowych i s??abego supportu dla Symfony2 wr??ci??em do Eclipse 3.8 (Juno). Jednak po pewnym czasie zat?skni??em za kolorowaniem jakie oferowa??a Aptana.

  1. ??ci?gnij: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=47
  2. Otw??rz Eclipse
  3. File -> Import
  4. Wybierz Preferences
  5. Za??aduj ??ci?gni?ty plik
  6. Ciesz si? nowym wygl?dem Eclipse!

Je??eli nie poradzi??e?? sobie z kt??rym?? krokiem tego tutorialu to mo??esz obejrze? film:

How to import Eclipse Preferences (*.epf) from Roger Dudler on Vimeo.