Archiwa tagu: podsumowanie

Rekordowy Maj

Blog ci?gle si? rozwija. Nawet pomimo tego ??e nie mam zbyt czasu by pisa?. Teraz na pierwszym planie jest uko??czenie studi??w. B?d? publikowa?? projekty :). Aktualnie pracuj? nad Traveling Salesman Problem (Problem komiwoja??era). Implementacja algorytmu heurystycznego jest mocno zaawansowana i do tego wszystkiego dokumentacja.

Pozycje w Google

Kolejny Awans Bloga w wyszukiwarce

Zapytanie pozycja
1. twoja stara 38
2. twoja stara wikipedia 6
3. twoja stara wiki 6
4. szyfrowanie xor 7
5. googla maps 4
6. googel maps 7
7. one time pad 6

Powy??sze dane pochodz? z Google Webmaster Tools. Dobrym rozwi?zaniem jest dodanie do iGoogle webmaster tools wiget. Nie trzeba za ka??dym razem si? logowa? do GWT i skaka? po zak??adkach ??eby si? czego?? dowiedzie?.

Google Analytics jest r??wnie?? u??ytecznym narz?dziem dla webmastera, jednak sporo Adblock’??w oraz do??wiadczonych web surfer??w blokuje pobieranie urchin.js przez co dane mog? by? niewymierne.

Podsumowanie Marca.

Witam drogich czytelnik??w,

Co jaki?? czas umieszczam post z podsumowaniem statystyk bloga. Od lipca 2007 rozwijam tego wordpressa teraz ju?? w wersji 2.5.

Co uda??o mi si? od lipca osi?gn???

 1. ??rednio 33 unikatowych go??ci dziennie.
 2. Prowadz? 5 Developer Blog wg polskiego Googla.
 3. W Marcu 10000 Request??w.
 4. Mam nadzieje ??e przynajmniej z 5 sta??ych czytelnik??w.
 5. FF > MSIE  55,5% > 19,2% :)

Pozycje w googlu:

 1. twoja stara wikipedia (6)
 2. twoja stara(79)
 3. teksty twoja stara(10)
 4. mgz(6)
 5. twoja stara wiki(7)
 6. blog twoja stara(9)
 7. developer blog(4)

Niestety nie zawsze mam czas napisa? co?? nowego na blog. Praca, Uczelnia. Dla siebie mam czasu ma??o. Dobrze, ??e moja Marta jest cierpliwa bo znaj?c ??ycie nawet na zwi?zek bym nie mia?? czasu.

Postanowienia na Kwiecie??:

 1. Zrobi? theme na wordpressa.
 2. Napisa? tutorial o jQuery na wordpressie.
 3. Zda? poprawk? poprawki z kryptografii(jednak unikn???em warunku).

No w sumie skromnie. Ale tylko na tyle mog? sobie pozwoli?. Bo do no-life association nie nale??e. Z czego si? bardzo ciesz?.

Pozdrawiam,

mGz