Archiwa tagu: putty

[Ubuntu] Konwersja klucza prywatnego putty .ppk do klucza ssh

Gdy otrzymacie klucz od klienta do serwera ssh w formacie ppk, a z windowsem dawno wzieli??cie rozw??d rozwi?zanie jest jedno zainstalowa? putty-tools by dokona? konwersji:

sudo apt-get install putty-tools

Po udanej instalacji zabieramy si? za konwersje:

puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Gdzie:

  • id_dsa.ppk – plik wej??ciowy ppk
  • -O private-openssh – to output format
  • -o id_dsa to plik wyj??ciowy

Po skopiowaniu konwertowanego klucza do katalogu ~/.ssh

cp id_dsa ~/.ssh

i ustawieniu dost?pu do odczytu tylko dla twojego u??ytkownika:

chmod 600 ~/.ssh/id_dsa

mo??na si? po???czy? ju?? z serwerem.