Archiwa tagu: seo

Rekordowy Maj

Blog ci?gle si? rozwija. Nawet pomimo tego ??e nie mam zbyt czasu by pisa?. Teraz na pierwszym planie jest uko??czenie studi??w. B?d? publikowa?? projekty :). Aktualnie pracuj? nad Traveling Salesman Problem (Problem komiwoja??era). Implementacja algorytmu heurystycznego jest mocno zaawansowana i do tego wszystkiego dokumentacja.

Pozycje w Google

Kolejny Awans Bloga w wyszukiwarce

Zapytanie pozycja
1. twoja stara 38
2. twoja stara wikipedia 6
3. twoja stara wiki 6
4. szyfrowanie xor 7
5. googla maps 4
6. googel maps 7
7. one time pad 6

Powy??sze dane pochodz? z Google Webmaster Tools. Dobrym rozwi?zaniem jest dodanie do iGoogle webmaster tools wiget. Nie trzeba za ka??dym razem si? logowa? do GWT i skaka? po zak??adkach ??eby si? czego?? dowiedzie?.

Google Analytics jest r??wnie?? u??ytecznym narz?dziem dla webmastera, jednak sporo Adblock’??w oraz do??wiadczonych web surfer??w blokuje pobieranie urchin.js przez co dane mog? by? niewymierne.

seo

Jak wiadomo m??j blog kocha google i wazemnie. Dlatego te?? google honoruje mnie wysokimi miejscami w wynikach. Oto niekt??re z nich gdzie blog jest na 1 pozycji.

  1. google maps developer blog
  2. google maps guru
  3. developer mGz
  4. Max Ma??ecki
  5. praca dla kurw ( omfg?!)
  6. bullet proof idiots online ( znany czytelnikom latynos :P)

Tyle z ciekawszych.

Teraz pracuje nad fraz? „twoja stara”. Troch? dla ??artu 😛 zobaczymy kiedy wskocz? na 1 miejsce.

O tym jak pracuje silnik google mo??emy poczyta? na ich oficjalnym blogu googla dla webmaster??w:

http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/11/anatomy-of-search-result.html