Archiwa tagu: Vista

mGz vs Vista Parano

Wszystko rozpocz???o si? od tego, ??e Marta zacz???a podej??ewac obecno??? jakiego?? z??o??liwego oprogramowania. Symptomem choroby by?? znacz?cy spadek ju?? i tak miernej wydajno??ci. Norton uwa??a?? ??e wszystko jest ok. No to zaproponowa??em skaner on-line. Po czym okaza??o si?, ??e uruchomienie skanera Kaspersky On-line wymaga zamkni?cia Nortona. Pomimo zatrzymania Nortona, nadal nie udawa??o si? uruchomi? apletu javy na stronie kasperskiego by przeskanowa?? komputer. No to odinstalujmy Nortona, przecie?? on zabiera po??ow? z dost?pnego ramu. Po odinstalowaniu skaner On-line ruszy??. Znalaz?? 3 wirusy.

Krokiem kolejnym by??a instalacja Kaspersky Antyvirus. I tu zacz??? si? splot dziwnych zdarze??. Po pierwsze, gdy Marta zainstalowa??a znalezion? wersj? na dobreprogramy.pl (ver. 7) to dopiero zacz???y si? jaja. Vista pokaza??a pazurki. Po udanej instalacji i obowi?zkowym restarcie systemu ukazuje si? screen z wyborem usera. System si? ??aduj?. A tu nagl? halt. Komunikat z cyklu „You’re Fucked!” nast?puj?cej tre??ci:

W programie Windows dokonano niedozwolonej zmiany

-Dowiedz si? wi?cej online

-Zamknij

Dowiedz si? wi?cej online przekierowywa??o na stron? MS by sprawdzi? oryginalno??c systemu, przez kt??r? i tak nie da??o si? przebrn?? pod FF3.

A zamknij wylogowywa??o u??ytkownika.

Dygresja:

Zatem dobreprogramy maj? bardzo aktualn? baz? program??w skoro udost?pniaj? mirror z przed roku. Co wi?cej pisz?c w opisie programu, ??e jest zgodny z Widnows Vista. No nie ma si? co oszukiwa? bo ten serwis jest sponsorowany przez MS i Symantec.

Koniec dygresji.

Zatem poczyta??em zagraniczne fora i doczyta??em, ??e mo??e pom??c instalacja nowego Kasperskiego (v.9), czyta??em r??wnie?? polskie fora i na nich wisia??y posty gdzie ludziom nic nie pomaga??o. Ton?cy brzytwy si? chwyta wi?c zassa??em najnowsz? wersje.

Kolejna Dygresja:

Dzi?kuje serdecznie wspania??omy??lnemu panu Billowi G. , kt??ry pozwoli?? mi w tak „krytycznej” sytuacji dla systemu uruchomi? FF3 (bo by??a domy??ln? przegl?dark?) oraz nie odci??? mi dost?pu do dysk??w i mog??em ??ci?gn?? now? wersj?.

Koniec dygresji. Ironia? Sami oce??cie.

Uda??o mi si? j? zainstalowa?. I problem znik??.

Wnioski:

  1. Jak masz kupi? laptopa to upewnij si? ??e s? dost?pne dobre sterowniki do XP aby downgrade by?? mo??liwy.
  2. Nie korzystaj z dobreprogramy.pl
  3. Vista broni si? przed zalogowanymi u??ytkownikami bardziej ni?? przed tymi z nieautoryzowanym dost?pem.
  4. Norton Antivirus sam jest Wirusem.