Archiwa tagu: workflow

WP theme od zera 6h

Siemka drodzy czytelnicy. Ludzie z firmy maj? mnie za cz??owieka cz??owieka:

„co lubi opierdala? innych i samemu si? opierdala?”

To przez to przychodzenie do pracy o 11 i wychodzenie o 17 jak/lub i za bezczelne czytanie wykopu i wysy??anie link??w szefom :)

Zatem zachwieje ich mniemaniem w sprawie mojej skromnej osoby. Nic nie chcia??em sobie udowadnia?, a jednak nawet szybki jestem tak patrz?c przez pryzmat stylu pracy.

Dzisiaj ustanowi??em osobisty rekord (od 11:30 do 18:00) Z czego 2 h na rozmowy o projekcie z klientem, kolejna godzina na wykop i bash.

Dygresja: Teksty na bashu s? teraz bardzo ??rednie. Moderator??w oni zmienili czy co?

No i z 3 godziny na prac? nad tym theme’m no i pozosta??em 30 min na przerwy na fajk?.

Zatem wczoraj dosta??em 2 layouty (png24 oczywi??cie) po ciacha??em tyle ile mog??em, w sumie to strona nie wygl?da??a nawet byle jak, bo poprostu wstawi??em logo, „WP loop” i sidebar.

Projekt z kategorii moich ulubionych czyli dzisiaj dosta??em layout a wczoraj min??? deadline ca??ego projektu. Zatem szef mnie naciska:

Max r??b ten theme bo trzeba dzisiaj co?? klientowi pokaza?.

No i teraz rozpoczynaj? si? emocj?.

 • 13 min zaj???o mi ??ci?gni?cie 60 mb z psd’kami( downsteram tylko 1mbps po radiu a wia?? wiatr i wywiewa?? mi pakiety na lotnisko).
 • Kolejne 35 min wyci?cie tego czego nie mog??em sobie pochlasta? z png.
 • 22 min Losowy Header
 • 30 min klepa??em menu i submenu (wariacje wp_list_pages).
 • 15 min ustawia??em sidebar
 • nast?pne 15 min walczy??em z g??upim search formem, kt??ry si? rozjed??a??.
 • No to mamy ju?? 1 h 33 min a zosta?? mi do wyklepania template g????wnej strony, na kt??rym maj? by? jakie?? ??mieszne divy z ofert?.
 • W porodowych b??lach napisa??em kod tych bloczk??w, oczywi??cie musia??em napisa? przy okazji z 4 hacki na MSIE6 bo nie by??a by sob? ta przegl?darka gdyby nagl? zacz???a wy??wietla? marginesy przy <h3> normalnie (kolejne 35 min z ??yciorysu)
 • Wprowadzenie dummy contentu zaje??o mi jakie?? 10 min.
 • Nadszed?? czas na test w IE6 i IE7 5 min
 • FAIL. w template na stronie g????wnej wysypa?? si? margines headera.
 • 15 min Pisanie hack??w dla g??upiego headera.
 • 5 min (Czajnik + Woda , Kubek + Cukier + Nescafe) = Czarna s??otka ciecz o smaku zwyci?ztwa :-)

Jeszcze projekt nie sko??czony zosta??y pierdo??y, kt??re zabieraj? zazwyczaj najwi?cej czasu. Ale od png do strony w 300 min?

Jak to mawia?? Duke Nukem: Damn. I’m good!

Jeszcze najlepsze jest to, ??e to projekt dla normalnych klient??w (tych z poza polski), kt??rzy  traktuj? termin zap??aty serio. Czemu w polsce nie mo??na faktur p??aci? Escrow?

Aha i najwa??niejsze efekty pracy, ??ebym nie by?? go??os??owny:

Before

After
http://projects.blackmoondev.com/callto.net

Ps.

Ja wiem ??e tam jest sporo niedoci?gnie? np: „search form” lub „op??ywanie tekstem na home” no ale jak bym si? takimi pierdo??ami mia?? zajmowa? to bym do przysz??ego pi?tku nie osi?gn??? efektu z teraz.